Uudised

Valitsuskabinet otsustas toetada Eesti osalemist Dubai EXPO-l aastal 2020

Valitsuskabineti otsuse kohaselt kavandatakse EXPO-l osalemise 2019. aasta kulude katmiseks järgmise aasta Vabariigi Valitsuse sihtotstarbeliste vahendite reservi 1 miljon eurot ning EXPO-l osalemise 2020. aasta kulude katmiseks nähakse ette vahendid 1 miljoni euro ulatuses riigi eelarvestrateegias.


„Tegu on Eesti jaoks olulise investeerimisotsusega, millest sünnib palju kasu ka Eesti inimestele, mitte ainult osalevatele ettevõtetele. EXPO-l osalemisega loome silla, mille abil võiks eksport Pärsia lahe riikidesse kahekordistuda ja kasvada ca 75 miljoni euro võrra. See tooks riigikassasse tagasi hinnanguliselt 15 miljonit eurot maksutulu,“ selgitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist. 
EXPO-l osalemine on erasektorile oluline eeskätt ärikontaktide sõlmimiseks ja ekspordivõimaluste leidmiseks, seega on Dubai EXPO-l osalemise korraldamise juhtroll erasektori ettevõtetel. 

„Erasektori valmisolek panustada EXPO-l osalemisesse miljon eurot näitab ettevõtjate selget soovi ning vajadust maailmanäitusel osaleda. Selline ühisturunduse partnerlus riigi ja ettevõtjate vahel on Põhjamaades väga levinud,“ märkis minister. „Püsiv riigi esindatus regioonis kindlustab ka EXPO jätkutegevused, et osalus ei jääks ühekordseks aktsiooniks ning sõlmitud sidemed püsiksid,“ lisas minister Tammist.

Maailmanäitusel osalemist hakkab MKM-i ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) vahel sõlmitava lepingu alusel ette valmistama eraettevõtete konsortsium. Selleks sõlmib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium lepingu Infotehnoloogiaettevõtete Liiduga, kelle juhtimisel moodustatav erinevate valdkondade erialaliitude ja ettevõtete konsortsium vastutab messil osalemise ettevalmistuse, korralduse, ekspositsiooni ja kohaloleku eest. Toetust Eesti osalemiseks EXPOl on viimastel nädalatel rõhutanud nii riigikaitsekomisjon, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit kui ka Teenusmajanduse Koda, samuti on aasta alguses Eesti osalemist toetanud Eesti Turismifirmade Liit ning Eesti Kaitsetööstuse Liit. 

2015. aastal oli Eesti ekspordimahuks Araabia Ühendemiraatidesse (tooted ja teenused kokku) 45,3 miljonit eurot, 2016. aastal juba 54,5 miljonit eurot. Eelmisel aastal oli eksport AÜEsse 67,9 mln ja import 8,3 mln eurot. Pidevalt tegutseb sealsel turul vähemalt 50 Eesti ettevõtet.

Araabia Ühendemiraadid on esitanud Eestile ametliku kutse osaleda EXPO2020-l. Dubai EXPO toimub 20. oktoobrist 2020 kuni 10. aprillini 2021. EXPO maailmanäitus toimub iga viie aasta järel, viimati aastal 2015 Milanos. Araabia Ühendemiraadid ootavad EXPO-t külastama 25 miljonit inimest. 
 

ITL-i kommentaar: Dubai EXPO-l osalemine teenib end kiiresti tagasi 

Pärsia lahe piirkonnas äri tegemiseks on kriitilised riikidevahelised head suhted ning Dubai EXPO-l osalevate ettevõtete ekspordivõimalustest saab kasu ka riik.

Dubai EXPO 2020 eripära võrreldes teiste maailmanäitustega seisnebki selles, et tegemist on Araabia Ühendemiraatide jaoks poliitilise sündmusega, kus osalevad riigid näitavad enda toetust ja pühendumust koostööks. Riikidevahelised head suhted on selles piirkonnas olulised just avaliku sektoriga äri tegemiseks ja uste avamiseks. EXPO-l osalemata jätmine muudab praktiliselt väärtusetuks ka juba otsustatud kulutused saatkonna avamiseks Abu Dhabis ning EASi esinduse avamiseks Dubais.

Ka Eestile on Pärsia lahe piirkond kasvava tähtsusega turg. Riigi poolt ekspordi kasvu soodustamisel tasub arvestada sellega, et kaupu ja teenuseid eksportivate Eesti ettevõtete ekspordikäibest jääb Eestisse tööjõumaksuna keskmiselt 3-5 protsenti kogukäibest. Näiteks kui 2017. aastal oli ettevõtete eksporditulu Araabia Ühendemiraatidesse 67,9 miljonit, siis riik teenis sellest otsest maksutulu umbes 3 miljonit eurot. Ekspordi kasvust saab riik oma investeeringu kiiresti tagasi.

Riigi tasemel on vaja vaadata pikemalt ette. Praegune plaanitav EXPO-koostöö on hea näide riigi ja ettevõtete ühise tegevusplaani elluviimisest ekspordi sihtturgudel -ettevõtted on valmis koostöös MKMiga looma ühise konsortsiumi, mis hakkab EXPO-l osalemist kiiresti ette valmistama.