Uudised

Valdkonnaülese tootearenduse võimalused arutelu all tööstusmessil Instrutec

7. novembril 2018 toimus ITLi, Plastitööstuse Liidu ja Elektroonikatööstuse Liidu ettevõtete ühine seminar, eesmärgiga soodustada valdkonnaülest tootearendust.


Seminaril andsid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad ülevaade uutest rahastusvõimalustest, fookusega IKT, plasti- ja elektroonikatööstusele. 

Toodi ka praktilisi näiteid tööstussektori väljakutsetest ja arendusprojektidest nii Plastitööstuse Liidu kui ka ettevõtete poolt (Columbus, Oshino jt). Päeva teises osas toimusid töötoad konkreetsete ühisprojektide ideede osas. 

Seminari ning töötubasid modereeris Rene Tõnisson Baltic Innovation Agency’st, kes aitab ITL-il välja töötada mudelit, kuidas selliseid valdkonnaüleseid ühisprojekte käivitada ja ellu viia.  

Seminari läbiviimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning see on kaasrahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist, eesmärgiga soodustada valdkondadeülest tootearendust.