Uudised

Vahemere Liidu konverentsil fookuses digipööre ja tuleviku digioskuste edendamine

30. septembril Tallinnas toimuv Vahemere Liidu konverents „Digipööre ja tuleviku digioskused" tähistab olulist sammu Vahemere Liidu osalemises kiiresti muutuval tehnoloogiamaastikul, mis on oma olemuselt digitaalne. Konverentsil arendati edasi kogemusi, mis on Eestil kui digivaldkonna ülemaailmsel eestkõnelejal ja maailma arenenumal digiühiskonnal.


    
Fotod Raigo Pajula

Konverentsile kogunes 50 osalejat Euroopa ja Vahemere piirkonnast, kelle hulgas oli valitsusametnikke, erasektori esindajaid, ettevõtjaid, teadlasi ja teiste sidusrühmade esindajaid, et arutada mitmeid teemasid, nagu e-valitsemine, e-teenused, digimajandus ja digioskused.

Konverentsi korraldasid Vahemere Liidu sekretariaat, Eesti välisministeerium ning Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH koostöös Saksa majanduskoostöö ja arengu ministeeriumiga. Avasõnad lausus Eesti välisminister Urmas Reinsalu. Oma kõnes rõhutas ta, et „Eesti e-valitsemise edust on palju õppida. Eesti on valmis jagama oma kogemusi turvalise ja tõhusa e-valitsuse ökosüsteemi ülesehitamisel, ning aitama kaasa ülemaailmsele digipöördele, et täita paremini kestliku arengu eesmärgid“.

Avakõnes rõhutas Vahemere Liidu peasekretär Nasser Kamel liidu sekretariaadi kindlat kavatsust kasutada Vahemere Liidu piirkonnas maksimaalselt ära neljanda tööstusrevolutsiooni potentsiaali, ning kiitis Eesti kogemusi üleminekul digitehnoloogiale. „Digiajastul ei saa uute tehnoloogiate rakendamist ja peavoolustamist enam pidada valiku küsimuseks, vaid tõsiasjaks kõikidele riikidele, mis soovivad nutikat ja kestlikku arengut. Vaja on muuta mõtlemist, nii et tehnoloogiat peetakse pigem tulude ergutajaks, mitte üldkulude osaks.“

International Data Corporationi (IDC) andmeil kulutati 2018. aastal digipöörde tehnoloogiale hinnanguliselt 1,3 triljonit dollarit, mis on 16,8% rohkem kui 2017. aastal. Vahemere Liidu sekretariaat on aktiivselt osalenud algatustes ja projektides, mille eesmärk on edendada piirkonnas digimajandust ja üleminekut digitehnoloogiale, ning konverents Tallinnas on esimene samm süstemaatilisemate jõupingutuste poole, millega arendatakse edasi konverentsil tehtud soovitusi.

Konverentsi lõppdokument avaldatakse Vahemere Liidu kodulehel. 

Tegevuse läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond projekti “Eesti IKT Klaster” raames. 

Välisministeerium