Uudised

Uus standard võimaldab e-arvetega riigipiiridest üle astuda

„Eesti on digiriigina teinud väga olulise sammu muu maailmaga arvete saatmise ja vastuvõtmise lihtsustamiseks,“ ütleb Tieto Estonia AS äriarendusjuht Kaido Heinsalu. „Reaalaja majanduse projekti raames kasutusele võetav ühtne Euroopa e-arve standard võimaldab ettevõtetel e-arveid vahetada lihtsamini ja odavamalt kui paberil või PDF-il arveldamine kunagi olnud on.“


Projektis osalevad Eesti e-arvete operaatorid Omniva, Telema ja Tieto Estonia on juba valmis uuele standardile vastavaid e-arveid edastama. 
 
„Eesti on oma e-arvete formaati kasutanud ligi 15 aastat, aga järjest rohkem lisandub piiriüleseid tehinguid, mille puhul ei ole enam võimalik riigisiseseid formaate kasutada,“ selgitab Kaido Heinsalu. „Ei ole mõeldav, et Euroopa Liidu ühtsel turul tegutsevad ettevõtted juurutavad oma süsteemides korraga kõiki liidus kasutatavaid eripalgelisi rahvuslikke standardeid.“ Ühtne e-arvete standard määrab üheselt kindlaks e-arvelduse reeglistiku, et arve saatja ja vastuvõtja infosüsteemid saaksid automaatselt ja tõrgeteta arveinfot vahetada. Heinsalu sõnul on seetõttu Euroopa Liidu ühtse turu põhimõttest lähtuv e-arve formaat ja selle kasutuselevõtt märgilise tähendusega.
 
Reaalaja majanduse (Internet of Business) projekti käigus keskenduti ka sellele, et uue standardi kasutuselevõtt oleks Eesti ettevõtete jaoks võimalikult valutu. Kõigil asutustel, kes kasutavad Omniva, Telema või Tieto teenust, on see mure juba lahendatud, kuna operaatorid hoolitsevad selle eest, et Eesti e-arve Euroopa standardile vastavaks tõlkida. „Ettevõtetel, kes alles plaanivad e-arvet kasutusele võtta ja operaatorit valida, tasub kindlasti silmas pidada Euroopa standardi suutlikkust,“ lisab Heinsalu. 
 
Projektiga luuakse ka ühendus üleeuroopalise ühtse andmevahetusvõrgustikuga PEPPOL, mis lihtsustab oluliselt e-arve operaatorite omavahelist suhtlust ning laiendab seega veelgi võimalusi ettevõtetel enda äripartneritele e-arveid saata. 
 
„Lisaks saab e-arve edastuskanalina lisarakendust ka e-riigi alustala X-tee,“ selgitab Heinsalu. „See annab suurima võidu e-arveldamise levikule avalikus sektoris, kuid samas lihtsustab oluliselt kõigi Eestis tegutsevate e-arve operaatorite omavahelist roamingut.“ Tänu X-tee kasutusele puudub edaspidi operaatoritel vajadus omavahelisi kulukaid otseühendusi luua ja hallata. 
 
Ühise Euroopa Liidu e-arvete standardi loomine ja juurutamine võimaldab e-arvete maailmas riigipiiridest üle astuda ja olla vastavuses Euroopa Liidu poolt kehtestatud e-arvete direktiiviga nr 2014/55/EL. „Tänu kõnealusele edukale koostööprojektile ja projekti käigus loodud võimalustele on Eesti ettevõtetel nüüd juures hulk mõjuvaid argumente e-arvete kasutuselevõtuks,“ lisab Heinsalu. 
 
Internet of Business projekt on kaasrahastatud CEF Telecom eInvoicing 2016 programmi raames The Innovation and Networks Executive Agency (INEA) poolt.
 
Projekti Internet of Business koordineerib Eesti IKT klaster, projekti raames arendatakse reaalajas toimuvate automatiseeritud äritehingute jaoks turvaline ja mugav keskkond. 
 
Lisamaterjal: E-arve kirjeldus ehk projekti raames loodud spetsifikatsioonid, mis kirjeldavad, kuidas Eesti e-arvet kasutada vastavalt Euroopa e-arve standardile 
 
Sirli Heinsoo, Internet of Business projektijuht 
sirli.heinsoo@itl.ee