Uudised

Uus magistrikava TTÜ-s „Digimuutused ettevõttes"

Tallinna Tehnikaülikool pani kokku uue 1-aastase magistrikava „Digimuutused ettevõttes“, mis on suunatud ettevõtete juhtidele ja juhtivtöötajale väljaspool IT-sektorit. Vastuvõtt algab 25. juunil.

Digitehnoloogiad kinnitavad kanda üha enamates majandusharudes ja muutuvad igapäevaselt üha rohkemate ettevõtmiste pärisosadeks. Millised digitehnoloogiad väärivad süvenemist ja rahapaigutamist ning millised vaid moesõnadena kõikjal jutuks? Kui konkurendid piiri taga või Eestiski on oma panused digistamisele juba teinud, siis kuidas ise sellest kasu saada ja millega muutuste elluviimisel arvestada? Need on vaid mõned küsimused, millele paljud ettevõtete juhid on pidanud vastama ja veel rohkem juhte alles seisab digiteerimist puudutavate valikute ees.

Tallinna Tehnikaülikool on seda silmas pidades kokku pannud uue 1-aastase magistrikava „Digimuutused ettevõttes“, mis on suunatud ettevõtete juhtidele ja juhtivtöötajale väljaspool IT-sektorit, kes vajavad oma firma töö korraldamisel ning kavandamisel paremat arusaamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ehk digitehnoloogiate kasutamise võimalustest ning riskidest. Ehkki juhtimisteoorial ja -oskustel on õppekavas oluline roll ja kava on ette valmistatud koostöös majandusteaduskonnaga, siis fookuses on digitehnoloogiad ja nende arengust tekkivad võimalused ettevõtete muutmisel. Seetõttu on põhirõhk IKT tehnoloogiatel (tehnoloogiatrendid, andmed, pilvetehnoloogiad jms) ning õppekavas olevad ettevõtlusained käsitlevad juhtimist eelkõige digitehnoloogiate kasutuselevõtmisest ajendatud muutuste mõistmise ja ohjamise vaatenurgast. Kõik õppejõud on oma erialade tunnustatud teadlased ja praktikud nii TTÜ-st kui väljastpoolt, näiteks prof Tanel Tammet, prof Kristjan Port, Andres Kütt jt.

Vastuvõtt kestab avalduste esitamisega 25. juunist 4. juulini sisseastumise infosüsteemis SAIS ja TTÜ-s kohapeal, millele järgneb vestlusvoor juuli esimeses pooles. Õppekava on eestikeelne, kasutades siiski ka ingliskeelseid materjale ning olulisim sisseastumise eeltingimus on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (kõrgharidus mahuga 240 EAP, nt 4-aastane bakalaureus).

Lisainfo TTÜ veebilehelt: www.ttu.ee/digimuutused-ettevottes.

Kristjan Rebane, „Digimuutused ettevõttes“ programmijuht
Tallinna Tehnikaülikool