Uudised

Tööandjad tunnustavad ettevõtlusministrit EXPO-l osalemise otsuse eest

Tööandjad saatsid Vabariigi Valitsusele ja ettevõtlusministrile kirja, milles tunnustatakse ettevõtlusministrit ning valitsust selle eest, et nad kiitsid heaks Eesti riigi osalemise maailmanäitusel Dubai EXPO 2020.

Oma kirjas ütleb Tööandjate juhataja Toomas Tamsar: “Mida ei tunta, seda ei usaldata, mida ei usaldata, seda ei proovita, rääkimata koostööst, olgu selleks riik, toode või turismisihtkoht. On kolm peamist põhjust, miks Eesti riik peaks osalema EXPO-l Dubais 2020: e-majanduse buum maailmas ja Eesti hea positsioon e-lahenduste pakkujana, maailmanäituse teema sobivus Eesti tänaste tugevustega ning meie riigi vähene tuntus maailmas. Uus korraldajate poolt pakutav osalemise mudel on meile taskukohasem ja osalemiskulude jaotus riigi ja ettevõtjate vahel peaks olema nüüd jõukohane mõlemale poolele.“

Tööandjad toovad oma kirjas välja ka peamised osalemise positiivsed mõjud Eesti riigile öeldes, et Eesti osalemine on oluline riigi maine seisukohalt, aga ka perspektiivikas meie konkurentsivõime ja edasiste ärisuhete seisukohalt, eriti Dubais ja Pärsia lahe piirkonnas. Tööandjad kutsuvad üles kõiki ettevõtjaid panustama Eesti riigi maailmanäitusel osalemisse ja väljapanekusse nii rahaliselt kui oma teenuste ja toodetega.

Maailmanäitus Dubais toimub ajavahemikus 20. oktoober 2020 kuni 10. aprill 2021. Tänase seisuga on teatanud oma osalemisest juba 190 riiki üle maailma, novembris teatas oma osalemisest ka Soome, varasemalt on oma osalemist kinnitanud ka teised Balti- ja Põhjamaad. 
 
1917 asutatud Eesti Tööandjate Keskliit on Eesti ettevõtteid ja majandusharuliite koondav katusorganisatsioon, mis esindab otse ja läbi haruliitude üle 1500 ettevõtte, mis on tööandjaks enam kui 145 000 töötajale. Tööandjate missiooniks on aidata kaasa Eesti majanduse kasvule ja inimeste elatustaseme tõusule. 

Eesti Tööandjate Keskliit