Uudised

Tehnoloogiaettevõtete loodud juhend aitab tarkvara tellijatel tagada isikuandmete kaitset

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) koostas koostöös Andmekaitse Inspektsiooniga juhendmaterjali, mis aitab tarkvaraarenduse tellijal tagada isikuandmete kaitset.


„Juhendmaterjali koostamise algatusettepaneku tegid ITL-i liikmed,“ selgitab ITL-i tegevjuht Jüri Jõema. „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtted peavad väga oluliseks, et tarkvaraarenduse tellijad mõtleksid enne arenduse tellimist põhjalikult läbi selle, kas üldse ja milliseid isikuandmeid arenduse tulemusel valmiva teenuse raames töötlema hakatakse ning milliseid isikuandmeid tuleb töödelda tarkvaraarenduse teostamiseks.“  

Soovituslik juhendmaterjal on koostatud kontrollküsimustena, millele tarkvaraarenduse tellijal on kasulik tellimuse ettevalmistamisel vastata.   

Andmekaitse Inspektsiooni juhi Viljar Peebu sõnul on oluline tõsta nii avaliku kui ka erasektori hankijate teadlikkust isikuandmete kaitse töötlemisega seotud tingimuste osas. „Hankija kohustus on informeerida arendajat kõigist isikuandmete töötlemisega seonduvatest tingimustest,“ selgitab Peep. „Seetõttu on oluline, et tellija oleks andmekaitse põhimõtete ning nõuetega kursis ja oskaks nendega juba enne arenduse tellimist arvestada.“

25. maist 2018 tuleb Eestis kohaldada praegu kehtiva isikuandmete kaitse seaduse asemel Euroopa Liidu uut isikuandmete kaitse üldmäärust, mis reguleerib füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja isikuandmete vaba liikumist. 

Juhendmaterjali leiab nii ITL-i kui ka Andmekaitse Inspektsiooni (juhend) kodulehelt.  

ITL, Andmekaitseinspektsioon 
Foto: Pixabay