Uudised

Sõlmiti Smart Africa ja ITL-i koostöömemorandum

Smart Africa juht dr Hamadoun Toure ja Eesti aukonsul Keenias Kadri Humal-Ayal ITL-i esindajana allkirjastasid 21. märtsil Smart Africa ja ITL-i vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi.


 

IKT-areng on Aafrika sotsiaalmajandusliku arengu edendamisel oluline tegur. Allkirjastatud memorandumiga soovitakse koostööd teha Smart Africa toetamisel e-valitsemise ja digitaalse transformatsiooni poliitika dokumentide väljatöötamisel Smart Africa liikmesriikidele. Koostöö aluseks on Eesti kogemused e-riigi lahenduste väljatöötamisel. 

Dr Hamadoun Toure sõnul ootavad nad koostööst Eestiga suuri edusamme Aafrika ühtseks digitaalseks turuks ümberkujundamisel. 

Pressiteade Smart Africa veebis

Tegevuse läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond projekti “Eesti IKT Klaster” raames.