Uudised

Sideettevõtete vajadused baasvõrgu investeeringuteks aastal 2018

ITL-il kogub MKM-i palvel sideettevõtjate investeerimisvajadusi konkreetsete elektroonilise side baasvõrgu infrastruktuuri projektide lõikes perioodiks 2018-2019 aastaks.

ITL-il kogub MKM-i palvel sideettevõtjate investeerimisvajadusi konkreetsete elektroonilise side baasvõrgu infrastruktuuri projektide lõikes perioodiks 2018-2019 aastaks.
MKM-i ootuseks on, et baasvõrguga tuleks võimalikult optimaalselt katta need piirkonnad, kus lairiba baasvõrgu järele on reaalne vajadus. Samuti palub MKM jaotada ettepanekud investeeringuteks proportsionaalselt kõikide maakondade vahel, võttes arvesse juba rajatud või rajamisel olevat baasvõrku ning baasvõrguga katmata piirkondade suurust ning seal olevate elanike, ettevõtete ja asutuste arvu.
Sideettevõtete ettepanekud on oodatud 15. detsembriks info@itl.ee.

Sisendina on vajalik vähemalt: 
1.       Objekti asukoht (kust kuhu, sihtpunkt/asula), orienteeruv pikkus ja orienteeruv maksumus. 
2.       Lisaks muidugi määruse nõuetega kooskõlas olev põhjendus. 
3.       Kuna korra §2  kohaselt on eesmärgiks suurim võimalik kasusaajate arv (kasusaajaks on kiire lairibateenuse lõppkasutaja), siis on vajalik välja pakutud projektide/trasside valiku eelistamiseks teada projekti toetanud sideettevõtte plaane, kui palju antud baasvõrgu väljaehitamise tulemusel:
   - sideettevõte on kavandanud välja ehitada uusi kliendiühendusi;
   - sideettevõte on kavandanud kasutada/rentida optilise baasvõrgu mahtu.