Uudised

MKM: Ettevõtete digitaliseerimise võimalused paranevad

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo allkirjastas 24. juulil toetuse eelnõu, mis pakub Eesti ettevõtetele digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostikat. Uue toetuse eesmärk on parandada digitaliseerimise võimalusi ja tõsta seeläbi ettevõtete tootlikkust.

 
Rahvusvahelise DESI digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtu indeksi järgi on Eesti Euroopa Liidus 28-st riigist 19. kohal. Riiklik toetus on suunatud töötleva tööstuse ettevõtetes digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika läbiviimiseks. "Olen oma ametiaja algusest peale pidanud Eesti tööstussektori riiklikku toetamist oluliseks. Meie tööstusettevõtete toodang moodustab pea 70% Eesti ekspordist ja siinkohal on tootlikkuse tõstmine eriti tähtis. Usun, et riik peab selles küsimuses õla alla panema ja soovin oma algatuse lõpule viia," rääkis minister Urve Palo.

"Ettevõtetel on võimalik automatiseerimise ja digitaliseerimise kaudu oluliselt oma konkurentsivõimet ja seeläbi tulusid kasvatada. Soovin Eesti tööstusettevõtetele anda riigi toel ülevaate võimalustest, mida digitehnoloogiate kasutuselevõtt neile annaks," kommenteeris minister.

Digitaliseerimise diagnostikat pakkuva toetuse tulemusel koostatakse ettevõtjatele konkreetne kalkulatsioon digitaliseerimise ja automatiseerimisega seotud kuludest ja prognoos tuludeks. "Oleme maailmas tuntud kui e-riigi tehnoloogiate praktiseerijad ja loodan, et tänu sellele toetusele saame kaasa aidata Eesti erasektori digitaliseerituse taseme tõstmisele," lisas Palo.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi välja töötatud toetus on suunatud tööstusettevõtetele digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika läbiviimiseks ning toetuse avanedes saab seda taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel on riikliku tööstuspoliitika fookuses tootmisprotsesside digitaliseerimine ja automatiseerimine ning Eesti ettevõtete toodangu eksportimine välisriikidesse. Ministeeriumi käivitatud tegevusi viivad ellu Ettevõtlus Arendamise Sihtasutus ja SA KredEx. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus pakub ettevõtluse arenguprogrammi raames toetust ärimudeli arendamiseks ning on käivitamas ka toote- ja tehnoloogiaarenduse toetuse. SA KredEx avas sel suvel tööstuslaenu, mis aitab finantseerida tööstusettevõtete investeeringuid materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium