Uudised

ITL kogub tööstuse digitaliseerimise näidislood ühele veebilehele

ITL kogub koostöös teiste Läänemere riikidega projekti DIGINNO raames lugusid sellest, kuidas IKT võimalusi saab laiendada teistesse majandussektoritesse. Projekti raames loodud tööstuse digitaliseerimise näidislugudest saab ülevaate digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtu järel erinevate tööstussektorite ettevõtete kasust.


          

Nii Eesti kui ka teiste Läänemere riikide lugusid kogume veebilehele: https://itl.ee/edulood 

Tööstus 4.0 ehk tööstuse digitaliseerimine on uudsete tehnoloogiate rakendamine kogu tarneahela ulatuses tööstusettevõtte ressursside tõhusamaks kasutamiseks toetades uute, tarkade toodete ning seeläbi ka uuenduslike ärimudelite teket tööstuses. Eesti konkurentsivõime säilitamiseks, aga veelgi enam parandamiseks, on vaja järgnevatel aastatel teha olulisi investeeringuid tööstuse kaasajastamisse.  

Uuri ka: 
Eesti IKT-ettevõtted pakuvad digidiagnostikat
Tööstuskonverents "Indstry in Practice" 29. mail 2019 Tallinnas.
DIGINNO projekti veebileht