Uudised

ITL: E-Eesti võidukäik ei saa jätkuda, kui me teadusesse rohkem ei panusta

Eesti IT-ettevõtete liit toetab erakondade-ülest teaduslepet, millega lubatakse suurendada teaduse rahastamist järgmise kolme aasta jooksul. “Leiame, et 1% SKT-st on minimaalselt vajalik, et e-Eesti võidukäik saaks jätkuda,” rõhutab liidu president Ivo Suursoo. “Ilma teaduse panuseta ei ole see võimalik, samuti nagu ka meie majanduse ja ühiskonna areng.”


Selleks et Eesti oleks kiire uute lahenduste ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendaja ja selle kogemuse eksportija, tuleb kõigepealt näiteks toodete arengus uuele tasemele jõuda. "Just koostöös ülikoolidega on pandud alus meie e-riigi alustaladele, väga palju on tehtud andmete ja tehisintellekti osas," selgitab Suursoo. "Selline koostöö eraettevõtete ja teadusasutuste vahel peab jätkuma. Ka IT-ettevõtted panustavad ja osalevad teadus- ja arendustegevuses, see on möödapääsmatu." 

Teadusleppe tekst 

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit