Uudised

Innovatsioon tootmises digidiagnostika kaugusel

Kas olete saanud mahti kiires tellimuste täitmise hoos mõelda, kas see, kuidas te asju täna teete, on ikka jätkusuutlik ja kõige kasumlikum viis?

DORIS PÕLD, Eesti IKT klastri juht 

Ettevõtte hetkeseisundi tuvastamine aitab teha otsuseid, mida muutuste elluviimiseks kõigepealt teha tuleks. Näiteks võib olla tööstusettevõttel vaja tootmisjuhi abilisena välja õpetada tehisintellekt või on vaja kõrvalpilku ärimudeli uuendamiseks. Räägime digidiagnostikast.

Ettevõttel on vaja plaani digitehnoloogiate rakendamiseks
Enam ei saa öelda, et Tööstus 4.0 on midagi väga uut. Nüüd võime öelda, et digitaalsete tehnoloogiate rakendamine on vajalik konkurentsis püsimiseks. Konkurents rahvusvahelistel turgudel muutub aina tihedamaks, me kõik konkureerime samale tööjõule. Tööjõupuudus sunnib meid leidma alternatiive, samal ajal peaks tootmine muutuma järjest paindlikumaks ja personaliseeritumaks.

Tootmises tekivad andmed. Tulevikus ei võida need, kellel on õige lahendus, vaid need, kes küsivad õigeid küsimusi ning panevad need andmed enda jaoks „kõnelema“. Tööstusettevõtte tulevikku on lihtsam planeerida, kui on tuvastatud, millises seisus on tootmine ning millised on võimalused järgmiste eesmärkideni jõudmiseks. Õigeid küsimusi esitades tekib teadmine, mis järjekorras midagi ettevõttes lahendada tuleks. Tehasesse kalli seadme või roboti soetamine peab ära tasuma – digidiagnostika aitab teha õigeid otsuseid investeeringute planeerimisel, õiges järjekorras.

Tootmise seniste praktikate muutmine võib olla keeruline ja kohati ebamugav. Kui aga ettevõte soovib olla konkurentsivõimeline ka järgmised 10–20 aastat, siis ei ole teist valikut. Selleks tulebki alustada ressursitõhusat tootmist automatiseerimise ja digitaliseerimise abil. Aga ilma digitehnoloogiaid tundmata on raske muutusi ellu viima hakata.

Toetusmeede aitab ärikeskkonda parandada
EAS avas hiljuti toetusmeetme, mis võimaldab ettevõttel leida endale abi digidiagnostika läbiviimiseks. Rahastusvahendeid saab EAS-ist taotleda jooksvalt. Ettevõttel on võimalus toetuse abil leida tema küsimustega personaalselt tegelev partner. Enam ei saa vaadata eraldi tootmise korraldust ja digitaliseerimist, sest tänapäevases maailmas on tegemist omavahel väga tihedalt põimunud tervikuga. Digidiagnostiku eesmärk on leida koostöös tööstusettevõttega parimaid võimalikke viise efektiivsema ja pikas perspektiivis konkurentsivõimelisema tootmiseni jõudmiseks.

Eesti IKT klastri fookuses on tööstuse digitaliseerimine pikalt olnud, osaleme ka projektis DIGINNO, mille täpsem fookus on IKT-võimaluste laiendamine teistes majandussektorites Läänemere piirkonna riikides. Kogemuse põhjal võime öelda, et usaldusväärseteks partneriteks saab pidada eelkõige ettevõtteid, kellel on lisaks konsulteerimisele ka tööstusettevõtetes IT-projektide elluviimise ja tehnoloogiate rakendamise kogemus. Nii ei tegele nõu küsijatega teoreetik, vaid inimene, kes saab aru protsessidest tööstusettevõttes. Sellest on palju abi.

Digidiagnostika läbiviimiseks soovitame Eesti IKT klastri partnereid: 
BCS Itera AS
Columbus Eesti AS
Evocon OÜ
Flowit Estonia OÜ
Fujitsu Estonia AS
Helmes AS
Leanest OÜ
Proekspert AS
Telia Eesti AS
Tieto Estonia AS
Uptime OÜ 

DIGINNO projekti tööstuse digitaliseerimise tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, INTERREG Baltic Sea Region programm. 

Loe ka Eesti tööstusettevõtete edulugusid koostööst IKT-ettevõtetega. 

Artikkel ilmus novembris 2018 TööstusEST veebis ja paberväljaandes