Uudised

IKT-ettevõtete ja puitmajaliidu ettevõtete ühisseminaril räägiti tootearendusest

4. aprillil toimus "Eesti ehitab" messi raames ITL-i ja puitmajaliidu ettevõtete ühine seminar, mille eesmärgiks oli soodustada valdkonnaülest tootearendust.


Eesti on puitmajade tootmises konkurentsitult Euroopa suurim eksportöör. Valdkonna kogukäive on suurusjärgus 300 miljonit eurot, millest 90% tuleb ekspordist, sh projektid varieeruvad väikestest suvemajadest kuni mitmekümnekorruste pilvelõhkujateni. Samas, valdkonnas on hinnakonkurents järjest suurenemas, mistõttu järgmise suure eelise annab tootmise efektiivemaks tegemine või olulise lisandväärtusega lahenduste pakkumine. Eesti IKT-sektor on Euroopas ja ka maailmas tuntud ühe kõige edukama e-riigi ehitajana, sh paindlike käsitöölahendustega. Sektori järgmine suur väljakutse on viia digitaliseerimine ja automatiseerimine tootearendusse koostöös tööstusettevõtete ja laiemalt erasektoriga. 

Seminar esimeses pooles andis Lauri Kivi Eesti Puitmajalidust ülevaate sektori väljakutsest praegu ja 5-10 aasta perspektiivis. Indrek Sabul ettevõttest Columbus IT rääkis IKT klastri nimel, milliseid puitmajatootjate väljakutseid saab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil lahendada. Seminari teises osas toimusid töötoad (puitmajatootjad + IT ettevõtted) konkreetsete ideede osas lähtuvalt osapoolte huvidest ja kogemusest. Seminari modereeris Rene Tõnisson Baltic Innovation Agency’st, ettevõttest, mis aitab ITL-il välja töötada mudelit, kuidas selliseid valdkonnaüleseid ühisprojekte käivitada ja ellu viia.  

Seminari läbiviimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning see on kaasrahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist, eesmärgiga soodustada valdkondadeülest tootearendust. 

Lisainfo: Doris Põld, Eesti IKT klastri juht 
doris.pold@itl.ee