Uudised

Eesti tutvustab Singapuris intelligentseid transpordisüsteeme

Eesti ettevõtted ja avalik sektor tutvustavad sel nädalal Singapuris intelligentsete transpordisüsteemide maailmakongressil Eestis välja töötatud lahendusi.


Eesti delegatsiooni juhi majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on Eesti ettevõtjatel, ülikoolidel ja linnadel välja töötatud erinevaid lahendusi, mis on maailmas uudsed ja mille vastu leidub kindlasti huvi. „Transport pole tänapäeval ainult teede ehitus või kaubavedu. Tuleb edasi liikuda ise mõtlevate süsteemide poole, mis aitavad säästa loodust, hoida kokku aega ja raha ning mis kõige tähtsam – tark tee ja tark auto on ohutumad,“ lisas ta. 

    
Fotodel Eesti delegatsioon koos majandus- ja taristuministri Taavi Aasa ning Sonny Aswaniga, kes on Eesti aukonsul Singapuris; ITS Estonia esindajatega pildil Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc.  

Eesti innovaatilisi intelligentseid transpordisüsteeme (ITS) tutvustab Singapuris ITS Estonia võrgustik, kuhu kuuluvad nii erasektori ettevõtted kui ka avaliku ja kolmanda sektori osapooled. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu koordineerimisel tegutseva võrgustiku eesmärk on leida uusi lahendusi praegustele transpordi ning taristu probleemidele. „Eestis välja arendatud tarkadel lahendustel on suur potentsiaal laieneda ka kaugemale – transpordi ja logistika väljakutsed on paljudes maailma riikides ju sarnased,“ selgitas ITL-i juhatuse liige ja ITS Estonia Nõukogu esimees Madis Sassiad.

Eesti ettevõtted tutvustavad oma lahendusi Põhjamaade ühises stendis. „Põhjamaadel on Aasias väga hea maine, meie omakorda oleme tuntud innovaatilise digiriigina,“ lisas Sassiad. „Üheskoos on meil hea võimalus ITS ringkondades välja paista ning oma lahendusi tutvustada.“

Eestlased tutvustavad digitaalset piiriületuse süsteemi, kosmosetehnoloogia abil suurte infrastruktuuri objektide seiramise süsteemi, tervet Eestit katvaid HD-kaarte, nutikat ülekäigurada, tarka päikesepaneelidest teekatet, nutikat ühistranspordi platvormi ning kontaktivaba pangakaardiga tasumist võimaldavat lahendust. Avaliku sektori poolt tutvustab Tartu linn oma andmetel põhinevat nutikat ühistranspordisüsteemi ning Tallinna linn isejuhtiva transpordi kasutamise osa linnakeskkonnas.

„Meie digiühiskond ongi üles ehitatud just tänu eraettevõtete ja avaliku sektori koostööle – meie väiksus ja paindlikkus võimaldavad riigis kiiresti uusi lahendusi luua ning reaalselt kasutusele võtta,“ rääkis Sassiad. „Tehnoloogiliste alternatiivide kaalumine riigi infrastruktuuri planeerimisel peab Eestis olema iseenesest mõistetav. Intelligentseid transpordisüsteeme tuleb võimsamalt ja tulemuslikumalt rakendada, nii saame kasvatada ka oma toodete ja teenuste lisandväärtust.“

Intelligentsete transpordisüsteemide maailmakongressil ja sellega kaasnevatel üritustel osaleb üle 10 000 inimese üle maailma. Ministrit saadavad linnade esindajad ning äri- ja teadusdelegatsioon. 

Tegevuse läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond projekti “Eesti IKT Klaster” raames. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit