Uudised

Eesti toetab e-valitsemise arengut Aafrika riikides

Välisministeerium toetab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) projekti eesmärgiga toetada e-valitsemise arengut Aafrika riikides. Projekti käigus luuakse tehnoloogilised demolahendused, mille kaudu saavad projektis osalevate riikide ametnikud reaalse kogemuse e-riigi toimimise kohta. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 230 000 eurot.


„Aafrika riikide näol on tegemist kiiresti kasvava majanduse ja rahvastiku arvuga maadega, koostöö nendega pakub Eestile mitmeid huvipakkuvaid võimalusi. Näiteks saame tutvustada infotehnoloogilisi lahendusi valitsemise efektiivsuse tõstmiseks, küberturvalisuse suurendamiseks ja mitmete e-teenuste ellurakendamiseks,“ ütles välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart.

Reinarti sõnul andis projekti algatamiseks tõuke Eesti ja Aafrika Liidu vahel sõlmitud koostöömemorandum, mis tõi välja liidu ootused Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kogemuse vastu. „Projekt annab Eesti riigi ja Aafrika Liidu vahelisele koostöömemorandumile reaalse väljundi, olles esimene samm e-riigi akadeemia programmi loomisel Aafrika Liidus,“ ütles asekantsler Reinart.

Koostöös Aafrika Liiduga kaardistatakse kümme riiki, kus on huvilisi e-valitsemise võimekuse väljaarendamiseks. Seejärel saavad välja valitud riikide IKT arengu eest vastutavad ametnikud ja spetsialistid osaleda projektis, mille käigus luuakse e-valitsemise demolahendused ja viiakse läbi koolitusi.

Projekti kogumaksumus on ligikaudu 230 000 eurot, millest 58 protsenti moodustab välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi vahendid ning 42 protsenti on Aafrika Liidu ja IKT Klastri panus. 

Kuula ka: Aafrika ärikliimast: turule aitab siseneda ka aukonsulite võrgustik (Äripäeva raadio saade Globaalne pilk 4.0.2018)  

Välisministeerium