Uudised

Eesti liigub kõik-ühes liikuvusteenuse suunas

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ning ITL allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli liikuvusteenuste digitaliseerimiseks. Transpordi Innovatsiooni Koostöövõrgustikku ITS Estonia esindasid ühiste kavatsuste leppe sõlmimisel ITL-i juhatuse liikmed Tiit Tammiste ja Hannes Plinte.


 
Fotol Kadri Simson ja Tiit Tammiste. 

Sõlmitud ühiste kavatsuste leppe eesmärgiks on soodustada liikuvus kui teenus (Mobility as a Service ehk MaaS) tüüpi lahenduste kasutuselevõttu, mille eelduseks on andmevahetus, innovatsiooni soodustav regulatsioon ning integratsioon sõiduõigust müüvate ettevõtete vahel, sh ühelt transpordiliigilt teisele. Leppe pikaajaline eesmärk on aga parandada inimeste liikumisvõimalusi, vähendada transpordist tulenevat keskkonnamõju, muuta ukselt-ukseni liikuvus taskukohasemaks ning soodustada erasektori innovatsiooni.

„Innovatsiooni soodustav seadusandlus ning koostöö erasektoriga on Eesti inimestele paremate liikumisvõimaluste pakkumise peamisteks eeldusteks. Tegutseme selle nimel, et inimesed saaksid tulevikus enda reise planeerida ühtses keskkonnas, kombineerides ühistranspordi ja takso või sõidujagamise võimalused üheks tervikuks, sealhulgas kasutada niinimetatud nõudetransporti, mille eest on võimalik ka kohe maksta. Ühistransport peab pakkuma isikliku auto kasutamisele väärilist, kiiret ja mugavat alternatiivi,“ sõnas majandus- ja taristuminister Kadri Simson. 

ITL-i juhatuse aseesimehe Tiit Tammiste sõnul hakkavad tulevikus transporditurgu üha enam muutma uued ärimudelid, mis IT võimalusi ära kasutavad. „Vajame kogu Eestit katvat mobiilsusteenust, mis vastab tänapäevase tarbija ootustele. Just seetõttu on avaliku ja erasektori koostöö suurendamine väga oluline. Transpordi innovatsiooni koostöövõrgustik ITS Estonia on valmis ja huvitatud avaliku sektori väljakutsetele innovaatilisi lahendusi pakkuma," sõnas Tammiste.

ITS Estonia on Eesti IKT Klastri ning tema partnerite poolt initsieeritud koostöövõrgustik, mis koondab erinevaid ITS valdkonna osapooli nii avalikust, era- kui ka kolmandast sektorist. ITS Estonia on rahvusvahelise koostöövõrgustiku „The Network of National ITS Associations“ ametlik liige.

Deklaratsiooni tekst.