Uudised

E-arvete seminaril räägiti reaalaja majandusest

18. aprillil kogunesid Tallinnas e-arvete teemalisel seminaril nii e-arvete kasutajad kui ka spetsialistid IKT-sektorist. „E-arvete kasutuselevõtt on üks esimesi samme reaalaja raamatupidamisele üleminekul,“ ütles ITL-i e-arvete toimkonna juht Sander Aasna. „E-arvete kasutamine ei ole keeruline ega kallis, vaid aitab hoopis aega ja raha kokku hoida.“

Juba aasta aega on olnud avaliku sektori asutustel kohustus e-arveid vastu võtta. „Tahame jõuda selleni, et nii eraettevõtete kui ka avaliku sektori omavaheline e-arveldamine oleks Eestis tavapärane praktika,“ selgitas Aasna. 

E-arvete seminaril võrreldi Eesti e-arve standardit Euroopa e-arve standardiga (EN) ning käidi läbi nii e-arve siseriiklik kui ka piiriülene liikumine saatjalt saajani. Piiriüleseks e-arve liikumiseks kasutatakse Euroopas laialdaselt kasutusel olevat PEPPOL-võrgustikku, millega ka Eesti on liitunud. Lisaks arutleti kasutajate kogemuste üle ning otsiti üheskoos e-arvetega seonduvaid kitsaskohti. „Koostöös raamatupidamisteenuse pakkujatega loodame seminaril leida neile ka võimalikke lahendusi,“ ütles Aasna. Raamatupidajate roll muutub tasapisi, töö meenutab andmete ajastul aina enam andmeanalüütiku oma. Kuid põhiküsimus on endiselt, kuidas e-arvete kasutamine suureneks. Esitletud magistritöö tulemusena selgus, et e-arvete kasutamiseks ollakse valmis, kui vaid mõlemad osapooled partneritena seda küsiks. Edasine kasu tekib nii avalikus kui ka erasektoris just e-arvete vastuvõtmisest.  

Kuna Internet of Business projekt on reaalaja majanduse (Real Time Economy – RTE) üks oluline osa, siis andis seminari esimeses pooles reaalaja majanduse laiemast kontseptsioonist ülevaate ka RTE ristiisaks peetud Bo Harald. Reaalaja majanduse teemad on väga olulisel kohal ka Euroopa Komisjoni järgmisel eelarve perioodil, kogu Euroopa liigub Bo Haraldi sõnul sellel suunal. Harald rõhutab, et me ei tee seda Eesti või Soome jaoks, vaid ühtse digitaalse turu heaks. Seminari lõpus toimus arutelu digitaalse arhiveerimise teemal. 

Seminaril osalesid e-arvete saatjaid ja vastuvõtjaid ehk teenuse kasutajaid, teenusepakkujaid, arendajaid, poliitikakujundajaid.

Seminari korraldasid Internet of Business projekti partnerid Eestist ITL Digital Lab, Eesti Post AS (Omniva), Telema AS, Tieto Estonia AS koostöös rahvusvaheliste partneritega Soomest Tieto Finland AS ning Lätist Latvian Information and Communications Technology Association (LIKTA). Seminar toimus Euroopa Liidu kaasrahastamisel, The Innovation and Networks Executive Agency (INEA) toel ja Connecting Europe Facility (CEF) programmi raames „Internet of Business“ projekti osana. 

  

  

  

  

  

  

  
Fotod: Toomas Veersoo. 
Päevakava

Reaalaja majanduse projekt Internet of Business  
ITL-i president Ivo Suursoo artikkel e-arvete teemal.
 
Lisainfo: 
Sirli Heinsoo, reaalaja majanduse (IoB) projektijuht 
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 
sirli.heinsoo@itl.ee