Uudised

Avatakse töötleva tööstuse ja mäetööstuse digitaliseerimise toetusmeede

Tööstussektori lisandväärtuse tõstmiseks on riik võtnud eesmärgiks toetada tööstusettevõtteid tootmise digitaliseerimisel. Alates 1. juunist avatakse toetusmeede, mille eesmärgiks on toetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse ettevõtete digitaliseerituse ja automatiseerituse taseme kasvu ning seeläbi vähendada inimsekkumise vajadust.


Meetme puhul tuleb silmas pidada järgmist:

Meetme eesmärk on toetada inimsekkumise vähendamisse tehtavaid investeeringuid nii, et lisandväärtus suureneks (10% kahe aasta jooksul);
Investeeringute tulemusel muutub töökohtade sisu, seetõttu toetatakse ka töötajate ümberkoolitust;
Selleks, et võimalus oleks kättesaadav võimalikult paljudele ettevõtetele, ei ole toetusel alampiiri, ülempiiriks on 200 000 eurot. Toetuse määr sõltub riigiabi liigist kuid ei ületa 50 protsenti abikõlbulikest kuludest.
Lisaks eeltoodule peab ettevõttes olema EASi poolt aktsepteeritud meetodi põhjal tehtud digidiagnostika. Digidiagnostika aitab kaardistada võimalused, kuidas digitaliseerimise ja automatiseerimise kaudu viia enda ettevõtte tootmisprotsessid efektiivsemaks ning selle käigus selgitatakse välja plaanitavate investeeringute vajadus. Selle läbiviimiseks on juba möödunud aasta sügisest avatud toetusmeede, mille raames saavad ettevõtjad taotleda toetust. Toetuse suurus on olenevalt ettevõtte müügitulu suurusest 5000 kuni 15 000 eurot ning omaosalus minimaalselt 30 protsenti. 

Digidiagnostika teenust pakuvad paljud ettevõtted, näiteks BCS Itera AS, Columbus Eesti AS, Energex Energy Experts OÜ, Evocon OÜ, Flowit Estonia OÜ, Fujitsu Estonia AS, Helmes AS, Neurisium OÜ, PricewaterhouseCoopers Advisors AS, Proekspert AS, Raditex OÜ, Telia Eesti AS, Tieto Estonia AS, TJO Konsultatsioonid OÜ, Uptime OÜ, Avalanche Laboratory OÜ jt. Lisainfot IT-ettevõtete kohta: https://itl.ee/digidiagnostika 

EAS