Uudised

Algas teavituskampaania "IKT on kõikjal"

Ennekõike tüdrukutele ja noortele naistele suunatud kampaania „IKT on kõikjal“ aitab kummutada digivaldkonnas levinud stereotüüpe. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi käivitatud programm aitab endale sobiva eriala valikul tutvuda info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade võimalustega.


Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles, et digivaldkond on üks kiiremini arenevaid sektoreid, mis mõjutab horisontaalselt kõiki erialasid. „Samas on juba praegu Eestis puudu rohkem kui seitse tuhat IKT-spetsialisti ning eriti vähe on selles valdkonnas naisspetsialiste,“ sõnas ta.

OSKA tööturu raporti järgi on Eesti tehnoloogiavaldkonna sooline struktuur meestekeskne, IKT töötajatest vaid 29 protsenti on naised. Samuti astus eelmisel aastal kõrgkooli informaatika-infotehnoloogia erialasid õppima 71 protsenti mees- ja 29 protsenti naissoost tudengeid.

„„IKT on kõikjal“ programmi eesmärk on innustada noori naisi senisest julgemalt kaaluma digivaldkonna erialadel kõrgkoolides õppimist ja töötamist. Loodan väga, et kui kevadel on noortel ees suured otsused, kuhu õppima või tööle minna, siis oleme saanud majandusministeeriumi poolt anda oma panuse teadlikkuse tõstmisel ja inspireerimisel,“ selgitas minister.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige Andrus Järg märkis, et vajadus digipädevustega inimeste järele on aasta-aastalt tõusnud. „Heal IT-haridusega spetsialistil on võimalus saada töökoht ükskõik, millises tööstusharus, sest on vähe valdkondi, mis toimiksid edukalt ilma info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kasutamata,“ ütles Järg.

Teavituskampaania üheks inspiratsioonikõnelejaks on EKA tekstiilidisaini dotsent Kristi Kuusk, kelle töö on ehe näide digivaldkonna laiahaardelisusest. „IKT on justkui materjal, mida saab rakendada igal elualal. Mina kombineerin seda traditsioonilise tekstiili- ja rõivadisainiga, luues alternatiivseid ja nutikaid tekstiile,“ kirjeldas ta.

Sel kevadel jõuavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasid ning karjaäärivalikuid tutvustavad külalistunnid Tallinna, Ida-Virumaa, Lõuna-Eesti ja Pärnumaa koolidesse. Esimene tüdrukutele suunatud ühepäevane Digigirls töötuba tehnoloogiafirma Playtech Tartu kontoris ootab huvilisi osalema 30. märtsi üritusel.

Kampaania raames toimub kahe aasta jooksul 50 teavitusüritust koolides üle Eesti ja eraldi kümme töötuba tehnoloogiaettevõtetes koostöös Tech Sistersiga.

“Me ei saa enam rääkida tehnoloogiast kui eraldi sektorist ja kindlasti ei ole see enam ammu vaid ühe stereotüüpse grupi pärusmaa. Tehnoloogia ja selle kasutajad on kõikjal –  meditsiinist hariduseni ja tööstusest toitlustuseni. Olgu ka selle loojad kõikjal ja väga erineva taustaga. Pole kahtlustki, et neile, kes on tehnoloogiaga sina peal, kuulub tulevik,” lausus tüdrukute töötubade korraldaja, MTÜ Kogukond Tech Girls juhatuse liige Hanna-Mari Kirs.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teavituskampaania „IKT on kõikjal“ koostööpartnerid on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL), Tallinna Tehnikaülikool, MTÜ Kogukond Tech Sisters ja „Ettevõtlik kool“ haridusprogramm.

Kampaania veebileht StartIT tutvustab infotehnoloogiahuvilistele õppimisvõimalusi ning kirjeldab IKT-ameteid. Erialavalikut lihtsustab minisimulaator, mis pakub valikuid nii loovinimesele kui ka tõelisele tehnikahuvilisele.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium panustab IKT-tööhõivesse ka teiste programmidega nagu 2000 IT-välisspetsialisti Eestisse toomisega, interneti baasoskuste koolitustega ja Vali-IT koolitusprogrammiga, mis võimaldab ümberõpet IKT-erialadele.

Lisainfo: https://startit.ee/  

Kes on veel valmis koolinoortele oma kogemusi jagama, saab võtta ühendust külalistundide projektijuhiga: Egle Loor: egle.loor@idea.ee).