Uudised

Uuring Eesti inimeste avatusest innovatsioonile

Turu-uuringute AS viis 29. märtsist kuni 12. aprillini 2016 läbi elanikkonna küsitluse, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kui levinud on interneti ja digiteenuste kasutamine Eesti elanikkonnas ning milline on Eesti inimeste suhtumine digiteenuste järjest laiemasse kasutuselevõttu ning hinnang oma pädevusele nende kasutamisega toimetulekul.