Uudised

Valmis Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduste kaardistamise uuring

ITLi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) tellimusel koostas Poliitikauuringute Keskus Praxis uuringu „Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduste kaardistamine“. Uuringus on kombineeritud meetodil kasutatud tööjõu prognoosi mudeleid ning sektori arengustsenaariumeid. Samuti arvukalt süva- ja fookusgrupiintervjuusid tööandjate ning ametnikega. Uuring keskendus vajadusele IKT spetsialistide järgi nii IKT sektoris kui muudel tegevusaladel.

Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduse kaardistamise lõpparuande ja lühikokkuvõttega saab tutvuda ITL-i veebis.

Uuring viidi läbi projekti „Eesti IKT klaster“ ja Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 rakendusprogrammi (IKTP) raames, Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel.