Uudised

ValiIT! otsib praktikapartnereid

Vali IT! ümberõppe programmi meeskond otsib lisaks olemasolevatele ettevõtetele uusi praktikapartnereid, kellel on huvi ja võimekust pakkuda juunior-arendajatele praktikakohti.
„Vali IT!“ on täiskasvanute ümberõppe programm, mille kontaktõppe osa kestab 6 nädalat, millele järgneb 8-nädalane erialane praktika ettevõtetes. Praktikakohti pakuvad erinevad ettevõtted, näiteks Eesti Energia, Swedbank, Helmes, Nortal jt. Vali IT! programmis osalejad on õppinud programmeerima JAVA ja .NET baasil. Praktikaettevõttele ei ole seatud piiranguid praktika jooksul kasutatava programmeerimiskeele osas. 

Lähemat infot koolitusprogrammi kohta saab www.vali-it.ee lehelt. 

2017. aastal on planeeritud veel 2 praktikagruppi algusega 2. oktoober ja 4. detsember. Et tutvuda potentsiaalsete praktikantidega lähemalt või saada täpsustavat infot kogu Vali IT! programmi kohta, kontakteeruge:

Olga Kitshard
Vali IT Projektijuht, BCS Koolitus
Olga.kitshard@bcs.ee, 6840225

Mihkel Salm 
Vali IT Projektijuht, IT Koolitus
Mihkel.salm@koolitus.ee, 53877991

Vali IT!