Uudised

Uuel õppeaastal soovib alustada 87 NutiLabori huviringi üle Eesti

Eelmise nädala lõpus toimunud NutiLaborite infopäeval andis ITL juhatuse liige ja Vaata Maailma SA nõukogu esimees Enn Saar ülevaate 2013/2014 õppeaastaks laekunud NutiLaborite rahastus taotlustest ning kutsus IT ettevõtteid üles neid toetama. Kokku laekus konkursile 87 taotlust kogusummas 369 039 eurot.

Taotlusi laekus Tallinnast 13, Tartumaalt 8, Ida-ja Lääne-Virumaalt kokku 23 ning ülejäänud 43 muudest Eesti piirkondadest. Tegevusvaldkondadest on jätkuvalt suur huvi robootika vastu, üllatajaks oli 3D modelleerimise huviringide suur taotluste hulk ning populaarsed on ka mobiiliäppide loomise huviringid. Taotlusi laekus veel mitmete erinevate tehnoloogia ning loodus- ja täppisteaduste huviringide kohta.

“Suur taotluste arv Eesti erinevatest piirkondadest ja valdkondadest näitab, et huvi Nutilaborite töö jätkamise vastu on suur. Saabunud toetusavaldusest 33 olid juba eelmisel aastal alustanud NutiLaborid „ märkis Enn Saar.
Saar esitas IT ettevõtetele üleskutse toetada NutiLaboreid sarnaselt vanasti toiminud šeflusele: “šefluskorras loodud sõprussidemed NutiLabori ja ettevõte vahel looksid võimaluse tuua lapsi juba varakult IT tööelule lähemale tõstes seeläbi tulevaste IT-spetsialistide hulka ja leevendades noorte töötust.“

Lõplik NutiLaborite arv uuel õppeaastal sõltub toetajate hulgast ja võimalustest. NutiLabori projekte toetasid eelmisel aastal ning toetavad ka sel aastal kindlasti Elion, EMT ja Microsoft Eesti.
Vaata Maailma SA juhataja Kristi Kivilo tegi kokkuvõtte ka parimatest 2012/2013 a. Nutivõistlusel osalenud Nutilaboritest, peale mida toimus ka parimate autasustamine. Infopäeval osalenud kaheksa NutiLabori lapsed tutvustasid enda poolt loodud mobiiliäppe, roboteid, programme ning korraldasid robootikavõistluseid.

Möödunud 2012-2013. õppeaastal sihtasutuse Vaata Maailma eestvedamisel ellukutsutud infotehnoloogia huviringide projekti Nutilabor eesmärk on toetada ja soodustada infotehnoloogia-alast huvitegevust, läbi mille suurendada noorte IT-alast teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat õppima asuvate noorte arvu. NutiLaborite käivitamisega eelmisel aastal kahekordistus tehnoloogia huviringide arv Eestis. Nutilaborid on suunatud lastele vanuses 6 – 19 aastat.
Eesti riik on määratlenud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna üheks majanduse eduteguriks ja eelisarendatavaks valdkonnaks ning ka riigi strateegilised arengukavad rõhutavad loodus- ja täppisteaduste rolli olulisust Eesti riigi konkurentsivõime arendamisel. Tänu NutiLaboritele sai täiendaval üle 600 noore eelmisel õppeaastal lüüa kaasa infotehnoloogiaalaste huviringide töös üle Eesti.
NutiLaborite algatus valiti ka Euroopa vastutustundliku ettevõtluse auhinna konkursil väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete hulgast võitjaks. Auhindamistseremoonia toimib 25. juunil Brüsselis.


Fotod infopäevalt


Lisainfo:
Kristi Kivilo
Vaata Maailma SA juhataja
kristi@vaatamaailma.ee
mob + 372 517 5300