Uudised

Ustus Aguri stipendiumi pälvis TTÜ doktorant Inna Shvartsman ning Skype magistristipendiumi Lauri Võsandi

Tänavuse Ustus Aguri stipendiumi pälvis Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Inna Shvartsman ja Skype magistristipendiumi Lauri Võsandi. Stipendiumide pidulik kätteandmine leidis aset Tallinna Polütehnikumi saalis.

Inna Shvartsmani doktoritöö Tallinna Tehnikaülikoolis valmib teemal “Meetod ja vahend psühholoogiliselt realistlike simuleeritud treeningolukordade loomiseks” ning selle juhendajaks on professor Kuldar Taveter.

   

Foto: esireas Ustus Aguri stipendiaat Inna Shvartsman ja tema juhendaja professor Kuldar Taveter, tagareas ITL-i juhatuse liige Tiit Paananen.
(Foto autor Merlin Viir, Tallinna Polütehnikum)

“Soovin käesoleva õppeaasta jooksul oma töö lõpule viia. Ustus Aguri stipendium ja sellega kaasnev tunnustas annavad täiendava stiimuli ja motivatsiooni edasi pingutada. Tänan mulle usaldatud au eest,” ütles vastne stipendiaat Shvartsman.

Skype magistristipendiumi laureaat Lauri Võsandi alustas septembris magistriõpinguid Berliini Tehnikaülikoolis ning siirdub sealt järgmisel sügisel edasi Rootsi.

Alates 2003. aastast välja antav Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud ühe andeka avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialal. 2000 euro suurust Ustus Aguri stipendiumit annab välja Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega (HITSA). Stipendiumiga tunnustatakse Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti infoühiskonna arengusse.
Järgmine Ustus Aguri preemia antakse välja 2014. aastal, kandideerimise alused määrab kindlaks Ustus Aguri stipendiumi statuut.

Skype’i magistristipendiumi eesmärgiks on toetada IKT haridusega noorte magistriõpinguid väliskõrgkoolides interdistsiplinaarsetel aladel. Stipendiumist 50% on eraldatud Skype Technologies OÜ poolt ja 50% Tiigriülikooli programmist. Magistristipendiumi suurus on 6400 eurot ning seda antakse välja alates 2006. aastast.

ITL on info- ja telekommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone ühendav erialaliit, kuhu kuulub 77 liiget. ITL-i kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 90% Eesti IKT sektori kogukäibest.

HITSA ülesandeks on kaasa aidata kaasaja nõuetele vastava kõrgharidusega IT-spetsialistide ettevalmistamisele ning toetada info- ja sidetehnoloogia hariduse alast tegevust Eestis.

Lisainfo:

Raili Somelar, HITSA – raili.somelar@hitsa.ee, 6285887
Jüri Jõema, ITL – jyri.joema@itl.ee, 6177145