Uudised

Ustus Aguri stipendiumi konkurss

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL) kuulutavad välja ITL-i Ustus Aguri stipendiumikonkursi.

ITL-i Ustus Aguri stipendium on avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekaval. Stipendiumiga tunnustatakse ühtlasi Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti infoühiskonna arengusse.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi aluseks on Ustus Aguri stipendiumi statuut. Stipendiumile saab kandideerida Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis immatrikuleeritud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekaval õppiv doktorant.

Taotlemiseks tuleb esitada oma kandidatuur HITSA konkursiveebis.

Kandidatuuri juurde kuuluvad järgmised eesti- või inglisekeelsed lisadokumendid:
- Taotleja CV, sisaldab publikatsioonide loetelu, doktorandi erialast tegevust ja muud doktorandi seisukohast olulist infot.
- Doktoritöö lühikirjeldus (2 lehekülge).

Taotluste esitamise tähtaeg on 2. november 2015 kell 00.00

Stipendiumi eraldamisel arvestatakse stipendiumikandidaadi doktoritöö teema oodatavat mõju infoühiskonna arengule Eestis ning kandidaadi senist erialast tegevust.

Stipendiumi eraldamine otsustatakse hiljemalt 13. novembriks 2015.