Uudised

Ülo Jaaksoo saab ITL-i auliikmeks

Tänasel üldkoosolekul otsustas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit anda auliikme tiitli AS Cybernetica nõukogu esimehele Ülo Jaaksoole.

ITL auliikmeks saab olla füüsiline isik, kes on tulemuslikult esindanud Liidu huve ja andnud olulise panuse Liidu eesmärkide saavutamisele.

„Ülo Jaaksoo roll Eesti IT ettevõtluse ja IT keskkonna edendamisel Cybernetica AS juhatuse esimehena on märkimisväärne,“ hindab Jaaksoo panust IKT sektori arengusse ITL-i tegevjuht Jüri Jõema.

BCS koolituse juht Ants Sild lisab, et teaduse ja ettevõtluse ühendajana on Jaaksoo Eestis unikaalne. „See, et üks akadeemik hakkab juhtima äriettevõtet ning teeb seda edukalt, on ikka väga ebatavaline,“ toob Sild välja Jaaksoo tegevuse eripära.

Ülo Jaaksoo (sündis 16. aprillil 1939) on Eesti informaatikateadlane. Alates 1961. aasta sügisest on Ülo Jaaksoo töötanud Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudis nooremteaduri, vanemteaduri, Arvutustehnika Erikonstrueerimisbüroo juhtimissüsteemide osakonna juhataja, instituudi teadusdirektori ning aastatel 1989–1997 direktori ametikohtadel. Aastast 1997 oli ܬ¬lo Jaaksoo Cybernetica Aktsiaseltsi juhatuse esimees ning alates 2013. aastast kuulub ta ettevõtte nõukokku.
Aastaid õpetas Ülo Jaaksoo Tallinna Tehnikaülikoolis juhtimisteooriat. 1985. aastal anti talle professori kutse. Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks valiti ta 1989. aastal informaatika alal.
Ülo Jaaksoo on olnud tegev ka mitmetel teadusorganisatsioonilistel ja administratiivsetel ametikohtadel. Aastatel 1993–1995 oli ta Eesti TA asepresident ning Eesti Teadusfondi nõukogu liige, 1993–2000 Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu liige. Praegu kuulub ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures asuva innovatsioonipoliitika komisjoni ja informaatika nõukogu koosseisu ja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonna hindamiskomisjoni esimees. Ülo Jaaksoo on aktiivselt tegutsenud ka väljaspool Eestit, olles IFAC-i poliitikakomitee aseesimees, NATO teaduskomitee Eesti esindaja ning Euroopa turvauuringute programmi konsultatiivnõukogu (ESRAB) liige.
ITL president Anneli Heinsoo: „Meil on suur au tunnustada nii väärtusliku kogemust ja panust IKT valdkonda. Loodame, et Ülol, kes äsja tähistas 75. sünnipäeva, jagub Cybernetica AS Nõukogu esimehena ja ITL-i aktiivse liikmena jätkuvalt indu ja tegutsemistahet.“

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit on vabatahtlik organisatsioon, mille põhilised tegevussuunad on IKT valdkonna populariseerimine, erialase hariduse edendamine ja seadusandluse parandamine. ITL ühendab 80 IKT-ga tegelevat ettevõtet ning liitu kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 75% Eesti IKT-sektori kogukäibest.

Lisainfo:
Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht
Tel: 6177 145; e-post: jyri.joema@itl.ee 

 Heleri Vahemäe, tegevjuhi abi
Tel: 5115 521, 6177 145; e-post: heleri.vahemae@itl.ee  
www.itl.ee