Uudised

Tule HIV+ valdkonna vajadustele vastavaid digilahendusi arendama!

14. juunil kl 13-15 antakse Teaduspargis Tehnopol (Mäealuse 2/1, Tallinn) avapauk projekti HIVdigital raames korraldatavale digilahenduste konkursile. Auhinnafond parimatest ideedest töötavate lahenduste arendamiseks on 100 000 eurot.

HIV on Eesti sotsiaal-majanduslik probleem, mis puudutab meid kõiki. Selle lahendamisega tegelevad igapäevaselt spetsialistid tervishoius, sotsiaalvaldkonnas ja ametiasutustes. HIVdigital projektiga soovime lisaks mobiliseerida IT arendajaid, disainereid, (sotsiaalseid)ettevõtjaid ja innovaatoreid – et algatada arutelu innovatsioonivõimalustest HIV valdkonnas ja anda hoogu uuenduslike digilahenduste teostamisele.

14. juuni üritusel anname teada ideekonkursi täpsemad teemad ja probleemipüstituse, millele keskendumist ideekonkursil osalejatelt ootame. Samuti tutvustame konkursi ajakava, osalemise tingimusi ja korraldust. See on hea võimalus saada kaasa löömiseks inspiratsiooni, kiiresti valdkonna probleemistikku sisse elada ning mõttes mõlkuvatele ideedele korraldajatelt ja HIV valdkonna ekspertidelt vahetut tagasipeegeldust saada.

Projekti 100 000 euro suurune auhinnafond läheb väljajagamisele kahes etapis. Ideekonkurss tipneb 26-28. augustil Tallinnas toimuva HIVdigital hackathoniga, kust parimatena väljujate vahel jagatakse kuni 30 000 eurot, mis on mõeldud lahenduste prototüüpimiseks. Prototüüpidest omakorda valitakse detsembris 2016 parim või parimad, kellele eraldatakse valmislahenduste testimiseks ja arendamiseks kuni 70 000 eurot.

Meie ootus on, et projekti lõpuks juunis 2017 on projekti tulemusena sündinud vähemalt üks kasulik ja töötav HIV valdkonna digilahendus, mille kasutamisvõimalused ei pruugi sugugi piirduda Eesti või HIV valdkonnaga.

Registreerumine 14.06 üritusele: services@tehnopol.ee

Küsi lisainfot: Kitty Kubo (e-post: kitty.kubo@tehnopol.ee, mob: +372 55 65 45 35, Skype: kitty.kubo), hivdigital.ee (alates 14.06)

Projekti HIVdigital viivad ellu Tehnopoli poolt juhitud Eesti tervisetehnoloogiate klaster Connected Health ja GlaxoSmithKline Eesti. Projektile on toetust avaldanud Sotsiaalministeerium. Projekti teostamine toimub koostöös HIV valdkonna osapooltega – tervise- ja sotsiaalteenuse osutajate, ametnike ja patsientide esindajatega.