Uudised

Tänasel IT ÖÖ-l lõid noored visiooni, milline võiks olla meie tulevik seoses IT-ga aastal 2030

14. märtsi õhtul kogunesid noored ja nooremeelsed juba neljandat aastat noortekeskustesse üle Eesti, et IT ÖÖ-l nuputada, milline on meie tulevik seoses infotehnoloogiaga (IT), miks IT on põnev ja kuidas on see seotud teiste eluvaldkondadega ning miks tasub IT-d õppida. Sel aastal kandis IT ÖÖ pealkirja “Eile, täna, homme – IT 2030”. 

Noored üle Eesti korraldasid ajurünnaku teemal, milline võiks olla IT tulevik aastal 2030.
IT ÖÖ üks eestvedajatest, ITL projektijuht Doris Põld tunneb heameelt, et noortel suudavad nii lennukalt IKT teemadel kaasa mõelda. Öö jooksul tekkinud ideed olid seotud nii inimeste tervise monitoorimise, riietumise ja majapidamistegevuste hõlbustamisega, multiseadmetega autos ja koolis, nutikate lisafunktsioonidega telefoni-arvutitega (näiteks võti-sõrmus, nutimüts, Skype prillid), koolitööde tegemist ja kontrollimist juhendavate lahendustega kui ka interaktiivsete nutiseadmetega lemmikloomadele või sõpradega suhtlemiseks.

Ürituse teine eestvedajatest, Keila Noortekeskuse noorsootöötaja Karmo Tihane kommenteeris, et päris palju lahendusi sündis nende asjade edasiarendustest, mis on tänasel päeval rohkemal või vähemal määral kasutuses. „Kuna osalejad olid väga erineva vanuse ning taustaga, siis olid ka ideed sama erinevad kui noored,“ märgib Tihane.

Öö jooksul tekkinud mõtted vormistati taasesitatava meediana (audio, video, plakat, tekst, esitlus jne) ja esitatakse Vaata Maailma üle-eestilisele konkursile „NutiVõistlus 2014“, mille raames antakse välja eriauhind „Säravaim idee ühe ööga“ auhinnafondiga 500 eurot. IT ÖÖ ideedega saab tutvuda StartIT Facebookilehel.

IT ÖÖ toimus samaaegselt 19 noortekeskuses üle Eesti, külalistena lisandusid ka lähipiirkondade keskused. Noori osales üritusel kokku ligi 600. IT ÖÖ- l tõestasid noored, et IT-d saab seostada kõigi tegevustega meie ümber: tulevikuvisioonide teostamisel taasesitatava meediana said noored lisaks arvuti teadlikumale kasutamisele harjutada nii filmimist kui ise kaamerate ees esinemist, muusika- ja videotöötlust, lavastamist, näitlemist jne. Noored tunnevad heameelt, et öö andis võimaluse luua tutvusi, arendada suhtlemisoskust ning huvitavaid e-oskusi, õppida meeskonnatööd ning isegi ettevõtlust ja unistamist.

16-aastane Artur Orissaarest: „Sain kinnitust, et endas tuleb kindel olla! Olen väga väga õnnelik, et osalesin!“ 18-aastane Mark ja 14-aastane Ketlin Illukalt tulid IT ÖÖ-le, et saada juurde kogemusi, oma vahvaid aastate jooksul kogunenud ideid esile tuua ja neid täiendada.

„Osalen teist korda, sest et eelmisel aastal oli huvitav! Meeldib, kui noori hoitakse tegevuses ning tegevused on põnevad. Samuti sain Rõuge noortekeskuse kohta rohkem teada ja õppisin rohkem suhtlema inimestega,“ on 14-aastane Võru neiu Liisbet kogemusega rahul. 17-aastane Vivian Rae vallast: „Sain väärt kogemusena rohkem infot IT kohta, teadmise, kui kiiresti see areneb ja kui palju on meil võimalust seda kujundada.“ 9-aastane Andreas Orissaarest peab väärtuslikuks õppetunniks aga kogemust, et lapsed on terve öö võimalised asjalikult üleval olema.

„Stuudios olnud noored jäid väga rahule kogetuga, sest nad said ise roboteid teha ja osaleda tasemel interneti turvalisuse koolitusel. Samuti võtsid noored ette ülesande hommikuks video valmis teha nutivõistluse tarbeks ja sellega said nad ka hakkama. Kokkuvõtvalt kostus tagasiteel Keilast, et oli lahe aga väsitav,“ vahendas noorte muljeid Tihane.

IT ÖÖ läbi viimisel olid noortekeskustes abiks ka tudengid ja ettevõtjad.
„IT loob võimalusi teha kõikidel elualadel veel ägedamaid asju ja veel paremini, seega erinevaid e-oskuseid tasub omandada, olenemata eluvaldkonnast,“ ütles Microsoft Baltikumi regiooni juht Rain Laane noortele IT ÖÖ otseülekandes IT Kolledži stuudiost.
„IT ÖÖ näol on tegemist põneva võimalusega tutvustada noortele IT-sektorit ning seeläbi lähitulevikus leida uusi särasilmseid eksperte, keda tööjõuturul väga vajame. Panustame projekti läbi reaalsete IT-spetsialistide, kes valdkonda kõige paremini tunnevad ning loodetavasti siirast huvi sektori vastu tekitavad. Lisaks on üritus meie tarkvaraarendajatele tore vaheldus igapäevatööst ja keskkonnast,“ selgitab IT-ja äriteenuste firma CGI Eesti AS kommunikatsiooni spetsialist Triin Ahonen, miks nende ettevõte IT ÖÖ-l Hiiumaa noortekeskusesse appi suundus.

Tihane: „Minule isiklikult oli see kõige pikem kaamera ees olemise kogemus, mille tegi meeldejäävaks hea eeltöö ning tugev meeskond, kelleta selline asi oleks jäänud tegemata. Kõlama jäi mõte, et IT ÖÖ võiks korduda uuesti, et tähistada juba 5. juubelit.“

IT ÖÖ korraldajaks on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) koostöös MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega. Lisaks noortekeskustele aitasid kohapeal tegevusi koordineerida IKT tudengid ja ITL liikmed. Kogu õhtu ja öö kestvate tegevuste mõte oli näidata noortele seoseid infotehnoloogia ja teiste eluvaldkondade vahel ning kummutada müüte IT keerukuse kohta. Töötubade ja koolituste käigu saadi uusi oskusi ja kogemusi. IT ÖÖ on üks osa Euroopa Komisjoni üle-euroopalisest kampaaniast „E-oskused tööelus 2014“. IT ÖÖ elluviimist toetab IKTP programmi raames Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisateave:
Doris Põld
projektijuht
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatssiooni Liit (ITL), StartIT.ee
doris.pold@itl.ee
+372 511 44 11
www.startit.ee, www.itl.ee