Uudised

TTÜs tuleb kaitsmisele doktoritöö kognitiivsest raadiost

Neljapäeval, 3. oktoobril kell 14:00 kaitseb TTÜ infotehnoloogia teaduskonna doktorant Ivo Müürsepp doktoritöö „Robustsed detektorid kognitiivsele raadiole“ („Robust Detectors for Cognitive Radio“). Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool korraldab kaitsmisest interneti otseülekande.

Vabad raadiokanalid on piiratud looduslik ressurss, mille jagamise pärast korraldatakse konkursse ja peetakse kohtulahinguid. Nende kasutusõiguse eest makstakse sageli väga kõrget hinda. Samas on uuringud näidanud, et suur osa litsentseeritud sageduskanalitest seisavad konkreetses kohas ning konkreetsel ajal tihti kasutuseta.

Viimasel kümnendil on maailmas uuritud raadiosüsteemi, mis põhineb kanalite taaskasutuse ideel. See nn. kognitiivne raadio kasutab raadiokanalit neil aegadel, kui litsentseeritud esmane kasutaja antud ajal või kohas kanalit ei vaja. Et teada saada, kas kanal on kasutuses või mitte, peab kognitiivne seade eetrit kuulama (skaneerima/ monitoorima) ning primaarse saatja tegevuse tuvastama (detekteerima signaali olemasolu).

Traditsiooniliselt eeldavad detekteerimisalgoritmid, et kanali müra on normaaljaotusega. See eeldus peab tänapäeva linnastunud maailmas järjest harvemini paika, kuna peale normaaljaotusega müra on linnades palju häireallikaid, mis tekitavad impulssmüra.

Ivo Müürsepa doktoritöös ongi välja pakutud kolm detektorit, mis sobivad tööks impulssmürade keskkonnas. Väljapakutud detektorid on oluliselt täpsemad traditsioonilistest detektoritest juhul, kui impulssmüra on probleemiks.
Doktoritöö asub http://digi.lib.ttu.ee/i/?935

Juhendajad: TTÜ signaaltöötluse prof Tõnu Trump ja emeriitprof Andres Taklaja
Oponendid: LM Ericsson AB endine asepresident Tommy Svensson, LM Ericsson AB teadur Andres Reial, TÜ diferentsiaal- ja integraalvõrrandite dotsent Peep Miidla.

Reedel, 4. oktoobril kell 10:00 – 11:45 toimub TTÜ ruumis II-409 seminar "Talking about life and Ericsson". Esinejad on PhD Tommy Svensson ja PhD Andres Reijal. Seminari juhatab professor Tõnu Trump.