Uudised

Saksa Majanduse Auhinna konkurss

26. märtsil 2013 annab Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis kolmandat korda välja Saksa Majanduse Auhinna. Sel aastal on konkursile on oodatud noored ja edukad ettevõtted.

Registreerimise tähtaeg on 8. veebruar 2013. Saksa Majanduse Auhinna pidulik auhinnagala toimub 26. märtsil 2013 Kadrioru lossis.

Saksa Majanduse Auhinna eesmärgiks on tunnustada ja toetada noori, uuendusmeelseid ja kõrge arengupotentsiaaliga ettevõtteid.

Auhinnaga soovime esile tõsta ja väärtustada noorte ettevõtete ja ettevõtjate ärilist mõtlemist, ideederohkust ning julget ettevõtlikku ja jätkusuutlikku tegevust. Lisaks soovime pöörata avalikkuse suuremat tähelepanu noortele ettevõtetele ja ettevõtjatele.

Edukas ettevõtja vajab head ärivaistu, et ära tunda tulutoov võimalus ja äriidee, kuid ka tahet, oskusi ja teadmisi võimaluste ärakasutamiseks. Äriideid on lihtsam teostada keskkonnas, kus hinnatakse ettevõtlikkust, loovust ja valmidust riske võtta. Saksa-Balti Kaubanduskoda soovib Saksa Majanduse Auhinnaga innustada ja julgustada noori ettevõtlusega tegelema.

Saksa Majanduse Auhinna sihtgrupiks on kuni viieaastased Eestis tegutsevad ettevõtted. Kandidaatide puhul hinnatakse ettevõtte edukust, finantsnäitajaid, uuendusliku toote, teenuse või tootmisprotsessi olemasolu ja ka ettevõtte rahvusvahelisust. Ärisidemed Saksamaaga on eeliseks. Oluline on ka ettevõtte jätkusuutlikkus ning ettevõtte töötajate arendamine.

Auhinnaks on rahaline preemia suuruses 5.000 eurot, mida saab kasutada ettevõtte ja töötajate arendamiseks, näiteks osalemiseks mõnel konverentsil, messil või koolitusel Saksamaal või ettevõtte töötajate koolituse/ täiendõppe toetuseks. Auhinda saab välja võtta ka mõnd Saksa-Balti Kaubanduskoja teenust kasutades (nt. uute koostööpartnerite vahendamine, vms). Lisaks saavad nii auhinna võitja kui konkursi finalistid aasta tasuta liikmelisust Saksa-Balti Kaubanduskojas.