Uudised

Riik ja ettevõtjad loovad ühisrinde Nutikaitse 2017

5. novembril 2013 käivitavad riik ja erasektor projekti Nutikaitse 2017, mille eesmärk on kaasa aidata mobiilsete e-teenuste ja lahenduste turvalisele toimimisele ja kasutamisele ajal, mil veebitoimingud on kolinud inimese taskusse.

Nutikaitse 2017 koostööleppe algatajad ja allkirjastajad on Sertifitseerimiskeskus, Riigi Infosüsteemi Amet, Swedbank Eesti, SEB Pank, Elion Ettevõtted, EMT, Elisa Eesti ja Tele2 Eesti. Projekti koordineerib Vaata Maailma Sihtasutus. Koostööleppega liitujad soovivad üheskoos tõsta nutiseadmete kasutajate, arendajate ja müüjate turvateadlikkust ning kasutamisoskusi, luues seejuures võimalusi, et turvaline tarkvara oleks lihtsalt ja kasutajasõbralikult kättesaadav.

„Täna avalöögi saanud algatust võiks toetajate ringi vaadates vabalt nimetada digiühiskonna kokkuleppeks,“ lausus president Toomas Hendrik Ilves. „Eesti on maailma riikide seas esirinnas oma e-lahenduste ja vastavate arendustega. Kuid märgakem ka neid riske, mida toob kaasa kiire areng. Muutudes kõige turvalisema infoühiskonnaga riigiks, saame olla teistele omakorda eeskujuks kui ka pilgupüüdjaks. See on meie võimalus.“

„Nutikaitse projekt sündis paljuski seetõttu, et Eesti ühiskonnas puuduvad praegu eestkõnelejad teavitustöö tegemiseks nutiturvalisuse vallas. Ometigi on tegemist teemaga, mis juba igapäevaselt ümbritseb IT-sektoris nii teenusepakkujaid kui ka nende kliente,“ ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Taavi Kotka. „Täna pole piisavalt veel teadvustatud, et need tehingud ja toimingud, mida meil on võimalik oma taskus olevast nutiseadmest teha, on tihti väga kaalukad või otseselt meie elukäiku mõjutavad. Me peame kaitsma oma identiteeti, vara ja isiklikke andmeid. Näen, et selle projektiga on võimalik aidata kaasa Eesti majanduselus suurt rolli mängivate e-teenuste ja IT-lahenduste jätkusuutlikule toimimisele.“

Taavi Kotka sõnul annab Nutikaitse 2017 võimaluse kõigile ekspertidele, kes arendavad mobiilseid rakendusi või vastavaid veebikeskkondi, kaasa rääkida Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis ette nähtud nutitelefonides rakendatavate e-teenuste turvanõuete väljatöötamisel.

Rahvusvahelise uuringufirma Gartner prognoosi kohaselt ületavad mobiilsed nutiseadmed järgmisel aastal interneti kasutamisel personaalarvuteid. Turu-uuringufirma GfK Retail and Technology poolt läbiviidud Eesti jaeturu uuringu kohaselt olid aga näiteks tänavu juulist septembrini müüdud telefonidest 62,45% nutitelefonid. „Kuna antud valdkonnas saab rääkida ainult kasvutrendidest, siis iga uus Nutikaitse algatuse toetaja aitab muuta siinset virtuaalset elu- ja tegevuskeskkonda veelgi turvalisemaks“ lisas Vaata Maailma SA juhataja Kristi Kivilo.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL)  juhatuse liikme Enn Saare sõnul on projekti üheks eesmärgiks, et üle 80% olulistest e-teenuste pakkujatest ja mobiilsete rakenduste arendajatest Eestis ühineksid Nutikaitse leppega. „Kutsun üles kõiki nutiturvalisuse teemale veelgi enam tähelepanu pöörama ning selle algatusega ühinema.“

Lisainformatsioon:
Kristi Kivilo, Vaata Maailma SA juhataja
Tel: 517 5300, e-mail: nutikaitse@vaatamaailma.ee
Kalev Pihl, Sertifitseerimiskeskuse juhataja
Tel: 506 5638, e-mail: kalev.pihl@sk.ee