Uudised

Peaminister Ansip juhatas Euroopa Liidu tippkohtumisel sisse arutelu digimajanduse teemal

Allikas: www.valitsus.ee

ITL poolt tellitud ja eile EL tippkohtumisel näidatud animafilm digitaalallkirja teemal.

Peaminister Andrus Ansip rõhutas eile alanud Euroopa Ülemkogu kohtumisel vajadust arendada jõulisemalt edasi digitaalset turgu ning võtta digiallkirjad kasutusele kogu Euroopa Liidus. Avalike e-teenuste alal peab Eesti Ansipi sõnul oluliseks ühekordse andmete küsimise põhimõtte juurutamist.

Juhatades sisse Euroopa Liidu liidrite arutelu digitaalmajanduse teemal ütles Ansip, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid tegema suuremaid jõupingutusi digitaalsete teenuste juurutamiseks. Nii nagu paljudel teistel riikidel, on ka Eestil kogemusi, mida teistega jagada.

„Eestil on kümne aasta pikkune digitaalse allkirja kasutamise kogemus,“ ütles Ansip. „Meie kodanikel on võimalus kasutada e-teenuseid kõige erinevamates valdkondades, alates e-valimistest kuni maksude deklareerimiseni.“

Ansipi sõnul põhineb digitaalmajandus usaldusel ja turvalisusel ning seetõttu on väga oluline lõpetada läbirääkimised pooleliolevate õigusaktide, eriti eID ja digitaalsete usaldusteenuste määruse üle, mis looks paremad eeldused digitaalse allkirja tunnustamisele kogu Euroopas.

Peaminister rõhutas, et digitaalse allkirja kasutamisel on suur majanduslik efekt – arvutused näitavad, et see aitab säästa iga inimese kohta ühe töönädala jagu aega aastas, mis on võrdne 2 protsendiga sisemajanduse kogutoodangust.

„Võib ette kujutada, et see 2 kokku hoitud protsenti SKP-st Euroopas, mis on kaks korda suurem kui Euroopa Liidu kogueelarve maht, pakub palju uusi võimalusi,“ jätkas Ansip.

Ansipi sõnul tuleb seetõttu pingutada, et digiallkirjade kasutamine muutuks üldlevinuks kogu Euroopa Liidus: „Digitaalsed allkirjad ei eelda tingimata ID-kaardi olemasolu, selleks on olemas ka näiteks mobiilsed lahendused. Eestis on kasutusel mõlemad.“

Illustreerimaks sõnavõttu, demonstreeris peaminister Andrus Ansip teistele Euroopa Liidu valitsusjuhtidele ja riigipeadele ka digitaalset allkirja tutvustavat animafilmi.

Peaminister osutas ka puudustele piiriülestes e-teenustes. Ta märkis, et kaupade, kapitali, teenuste ja inimeste vaba liikumisega ei kaasne andmete piiriülene liikumine, mis tähendab nii rahalist kui ka ajalist kaotust.

„Igal aastal peavad tuhanded Soomes töötavad eestlased trükkima välja Eesti sotsiaalkindlustusametist pärit andmed ja viima need Soome, kus need käsitsi sealsesse andmebaasi sisestatakse,“ ütles Ansip. „See eeldab kulutusi laeva- või lennukipiletile ning aeganõudvat reisimist kahe riigi vahel. Et selline korraldus kehtib kahe arenenud IT-riigi vahel, on ausalt öeldes naeruvääne.“

Ansipi sõnul vajab riikidevahelise andmevahetuse korraldus seetõttu parandamist: „Ma loodan siiralt, et Euroopa Komisjon esitab oma ettepanekud Euroopa Liidus kodanikelt ja ettevõtetelt ühekordse andmete küsimise põhimõtte rakendamise kohta 2014. aasta lõpuks, nii et uus reegel jõustuks aastal 2016.“

Ansipi sõnul eeldab selle põhimõtte rakendamine turvalist koostöövõimet erinevate riikide andmekogude vahel. Koostöö võib toimida üleeuroopaliste või bilateraalsete andmevahetuskihtide kaudu, nagu see on Soome ja Eesti vahel.

„Tulevikus võib süveneda vajadus ühendada riikide digitaalsed andmebaasid pilvetehnoloogiaid kasutades,“ lisas peaminister. „Kuid pilveandmetöötlust edendades tuleb kokku leppida reeglites, mis vastavad kasutajate tegelikele vajadustele. Tuleb tekitada kõrge turvalisusega ja usaldusväärne teenuseklass. Seda teenuseklassi võiksimegi kutsuda „Euroopa pilveks“. “

Ansip lõpetas oma sõnavõtu, avaldades lootust, et digitaalse ühise turu edasiarendamiseks astutakse ühiselt jõulisi samme. Peaminister rõhutas, et Euroopa majandusele oleks sellest palju kasu.