Uudised

Paananen: Eesti IKT sektor on kaotamas konkurentsieeliseid

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) juhatuse liikme Tiit Paananen hinnangul on Eestis süvenemas vajadus kvalifitseeritud IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) spetsialistide järele. Samuti hakkab meie tarkvaraarenduse eksporti piirama palgakasvust tekkiv hinnasurve.

„Need on ühed peamistest järeldustest, mis tulenevad täna avalikkusele esitletud mahukast uuringust „Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduste kaardistamine, “ ütles Paananen.

ITLi tegevjuht Jüri Jõema lisas, et uuringust lähtuvalt esitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile lähiajal konkreetsed ettepanekud vajalike reformide teostamiseks.

„Ilmselgelt tuleb panustada IKT kutsehariduse taseme ja eluläheduse tõstmisse ning muuta rõhuasetusi valdkonna kõrghariduses,“ märkis Jõema.

Uuringu teostas ITLi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) tellimusel Poliitikauuringute Keskus Praxis. Uuringus on kombineeritud meetodil kasutatud tööjõu prognoosi mudeleid ning sektori arengustsenaariumeid. Samuti arvukalt süva- ja fookusgrupiintervjuusid tööandjate ning ametnikega.

Uuring viidi läbi projekti „Eesti IKT klaster“ ja Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 rakendusprogrammi (IKTP) raames, Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel.

Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduse kaardistamise lõpparuande ja lühikokkuvõttega saab tutvuda ITL-i veebis.


Lisainfo:

Jüri Jõema
ITLi tegevjuht
Telefon: 6177 145
Mobiil: 5104842
E-post: jyri@itl.ee