Uudised

Osale internetikaubanduse uuringus

ITL kutsub üles osalema PricewaterhouseCoopers poolt läbiviidavas internetikaubanduse uuringus.

Küsitluse eesmärgiks on välja selgitada peamised internetist kaupade ning teenuste ostmist soodustavad ja pidurdavad tegurid. Uuringu tulemusena töötatakse välja internetikaubandust soodustavad riiklikud programmid, et muuta internetist ostmine inimestele turvalisemaks ja igapäevasemaks.

Küsitlus on konfidentsiaalne ning analüüsi tulemusi kasutatakse ainult üldistatud kujul, kus konkreetne vastaja ja tema vastused pole eristatavad.


Uuringut toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi Tarkade Otsuste Fondi vahenditest.