Uudised

Noored eelistavad varasemalt populaarsele pangandusele ITd

Ajad, mil Eesti noored jooksid tormi majanduserialadele, on möödanik. Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) ja Tartu Ülikooli (TÜ) vastuvõtustatistika põhjal on viimasel kümnendil noorte huvi finantserialade vastu tublisti kahanenud, IT-erialade vastu aga tõusnud, kirjutab Äripäev.

Kuue aasta jooksul on TÜ IT-erialadele sisseastunute arv kasvanud enam kui kolmandiku võrra ja TTÜs enam kui viiendiku võrra. Äripäev märgib, et ühelt poolt on IKT-haridust rohkem populariseeritud, mis on suurendanud noorte huvi, teisalt on ka ülikoolid ise tegutsenud IT-õppe osakaalu suurenemise suunas.

IKT kui suure kasvupotentsiaaliga valdkonna tugevdamiseks on riik ellu kutsunud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) hallatavad IT Akadeemia ja IKTP programmid, mis toetavad IKT kõrghariduse arendamist Eestis ning populariseerimist noorte hulgas. Programmid pakuvad IKT tudengitele kõrgetasemelisi enesearendamisvõimalusi, vajalikke stipendiume ja toovad särasilmseid välistudengeid ka mujalt riikidest. „IKT alaste oskuste omamine sillutab teed tulevikku ja noored tajuvad hästi valdkonnas peituvaid globaalseid karjääri- ja ärivõimalusi. Eestis pakutav IKT alane kõrgharidus on heal tasemel ja vajadus kõrgelt haritud IKT spetsialistide järele on ülemaailmne,“ kommenteeris Äripäeva artiklit IT Akadeemia programmijuht Marily Hendrikson.

IT Akadeemia programm on alates 2012. aastast finantseerinud Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli kuut õppekava, nende seas ka inglisekeelseid ühisõppekavasid "Küberkaitse" ja "Tarkvaratehnika". Stipendiumite maksmise, ülikoolide IKT infrastruktuuri uuendamise ja õppekavade arendamise kaudu on suurendatud vastuvõetud tudengite arvu IT Akadeemia erialadel. Näiteks 2013/14 õppeaastal suurenes IT Akadeemia erialade vastuvõtt 23%, samal ajal teistel ülikoolide erialadel vähenes vastuvõtt ca 15 %. „IT-erialadel õppivate noorte puhul on väljakutseks olnud nende varane tööleminek juba õpingute ajal, mistõttu jääb ülikool pahatihti lõpetamata. Tänu stipendiumitele on IT Akadeemia erialadel nominaalajaga lõpetajate osakaal nüüd suurem kui teistel IKT erialadel,“ lisas Marily Hendrikson.

Programmi välisturundustegevuste kaudu on Eestisse õppima tulnud 89 välistudengit, sealjuures on saavutatud märkimisväärne sisseastumiskonkurss välistudengite hulgas. Nii on Tartu Ülikooli tarkvaratehnika õppekava välistudengite konkurss järgmiseks õppeaastaks 5,8 õppurit kohale, välistudengite osakaal õppekaval on ca 50%.

Allikas: www.hitsa.ee