Uudised

Märtsikuus jagavad IKT valdkonna töötajad oma kogemusi enam kui tuhande noorega üle Eesti

Alanud on "Reaalainetega edukaks" fookuskuu – märts. Koolidesse läheb külalisõpetajatena teadmisi ja kogemusi jagama üle 100 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna töötaja kümnetest era, avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidest. Kohtutakse õpilastega üle Eesti. 

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) algatus „Reaalainetega edukaks“ toimub koostöös „Tagasi kooli“ meeskonnaga juba kolmandat korda. Mastaapsuse poolest on projekt oma valdkonnas ainulaadne: juba möödunud kahe aasta jooksul on IKT-valdkonna inimesed andnud külalisõpetajatena üle 400 külalistunni kõikjal Eestis, soovides panustada oma tegevusvaldkonna jätkusuutlikkusse ja järelkasvu ning aidata noortel märgata reaalainete seoseid nn päris-eluga. Ka seekord on külalisõpetajad suundumas nii Tallinna ja Harjumaale kui Ida- ja Lääne-Virumaale, Tartu- ja Pärnumaale, Läänemaale ja teistesse maakondadesse. Varasemast erinevalt minnakse seekord koolidesse sageli ka meeskondadena –samaaegselt annavad tunde mitmed külalisõpetajad, teinekord lausa kümmekond külalist korraga. Lisaks on sel aastal külalisõpetajateks ka mitmete organisatsioonide välismaalastest töötajad, kes jagavad oma kogemusi vene, inglise ja saksa keeles.

„Soovime võimalikult paljude noorteni üle Eesti viia sõnumit, et kõik on IT – tänapäeval on iga eluvaldkond IT-ga seotud ning tugevad e-oskused on targa töötaja tugisambaks,“ lausus algatuse käivitaja, ITL-i projektijuht Doris Põld. “Nii võivad IT-valdkonna külalisõpetajate tunnid lisaks reaalainetundidele ja karjääriõpetusele olla seotud ka näiteks muusika, ajaloo või kehalise kasvatusega.”

Juba teist korda suundub ligi 10-liikmelise külalisõpetajate meeskonnaga kooli ka AS Eesti Telekom. „Ühe suurima tööandjana Eesti IT- ja telekommunikatsioonisektoris ning Eesti innovatsiooniühiskonna eestvedajana tunnetame pidevalt, kui oluline on tekitada ja hoida noorte huvi reaalainete vastu,” ütles „Reaalainetega edukaks“ algatuse patroon, Telekomi juhatuse esimees Valdo Kalm. “Seepärast tahamegi oma inimestega aidata seda sädet hoida ning noortele näidata, kui palju uksi võib edasises elus avada reaalainete õppimine.“ Eesti Telekomi külalisõpetajad annavad külalistunde 5. märtsil kell 10 Pelgulinna Gümnaasiumis, suundudes lähinädalatel ka Pärnu- ja Tartumaale. 

Lisaks on külalisõpetajate meeskondadena koolidesse suundumas näiteks ka Playtech Estonia, Levira, HITSA, Microsoft Estonia, Tieto Estonia, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool, IT Kolledž, Tallinna Teaduspark Tehnopol, Kühne + Nagel, Uptime ja veel teised IKT valdkonna organisatsioonid.

Mart Ambur, Kühne+Nagel AS-i IT keskuse juht ütles, et mitmed nende välistöötajad haarasid innukalt kinni võimalusest astuda Eesti kooliõpilaste ette. ”Nad soovivad jagada noortega põnevust ja innovaatilisust, mida töötamine IKT valdkonnas pakub. Samuti on õpilastel hea võimalus tutvuda erinevate kultuuride ja rahvaste eripäradega ning, kuulates ja küsimusi esitades, praktiseerida ka võõrkeeleoskust,“ lisas ta.

Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniettevõtete töötajad annavad koolides tunde eesmärgiga tõsta noorte huvi tehnoloogia arengu ja reaalainete vastu ning tuua välja nende valdkondade praktilisi rakendusvõimalusi igapäevaelus. Noortele soovitakse näidata, et e-oskused muutuvad järjest enam oluliseks erinevate tööde tegemisel, ning juhatatakse kätte viited, kust saada rohkem infot IKT-valdkonna kohta. Lisaks tutvustatakse reaalainetega seotud karjäärivõimalusi. 

Projekti “Reaalainetega edukaks” tegevusi viiakse ellu „Eesti info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP) rakendusprogrammi“ raames. Tegevuste elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kontaktisik:
Doris Põld
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
doris.pold@itl.ee, 511 44 11
www.startit.ee, www.itl.ee

Lisainfo:
Triin Noorkõiv
„Tagasi kooli“ algatus
triin@tagasikooli.ee, 520 6603
www.tagasikooli.ee