Uudised

Lairibavõrgu investeerimisvajadused

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi palvel kogub ITL infot uue põlvkonna lairibavõrgu arendamise EstWin sidevõrgu investeerimisvajaduste kohta konkreetsete projektide lõikes järgnevateks aastateks (2016-2017).

Selleks, et saaksime arvestada kõikide olemasolevate ja potentsiaalsete EstWin võrgu kasutajate huvidega, on oodatud sideettevõtete konkreetsed vajadused võrgusõlmede ja liitumispunktide ühendamist EstWin planeeritava võrguga (info@itl.ee).

Selleks et vältida dubleerimisi küsige teavet EstWin olemasoleva, hetkel ehitatava või planeerimisel oleva sidevõrgu kohta Eesti Lairiba Arenduse SA-le (ELASA) – info@elasa.ee.