Uudised

Kutsume kaasa lööma: ELi programmeerimisnädal oktoobris

Programmeerige oma ideed reaalsuseks! Teine ELi programmeerimisnädalal toimub 11. — 17. oktoobrini 2014.

Miljonid lapsed, lapsevanemad, õpetajad, ettevõtjad ja poliitikakujundajad kohtuvad massiüritustel ja klassiruumides, et õppida programmeerimist ja sellega seotud oskusi.

Eesmärk on muuta programmeerimine nähtavamaks, tutvustada neid oskusi ja tuua motiveeritud inimesed koos õppima.

Täpsem teave ja info lähimate ürituste kohta http://codeweek.eu

Tegemist on Neelie Kroes’i noorte nõustajate kohaliku tasandi algatusega, mida toetavad programmeerimis- ja haridusvaldkonna liikumised, nagu CoderDojo  ja RailsGirls, ning tehnoloogia- ja IT-valdkonna suurettevõtted, kes aitavad tutvustada programmeerimist miljonitele lastele. Nad korraldavad programmeerimist tutvustavaid algkursusi, töötavad välja õppemooduleid ja aitavad koolitada õpetajaid. ELi programmeerimisnädalat toetavad sellised ettevõtjad nagu Rovio (Angry Birds), Microsoft, Google, Telefonica, Liberty Global ja Facebook, kellest mitmed teevad seda digitaalvaldkonna töökohtade edendamise suure koalitsiooni raames.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes sõnas: „Meie elu on digitaliseeritud, mis tähendab, et nooremad põlvkonnad vajavad eelkõige digitaalseid oskusi nagu programmeerimine. Lähitulevikus on see oluline heade töökohtade leidmiseks ja äritegevuse alustamiseks.”

Üks ELi programmeerimisnädala korraldajaid Alja Isakovic Sloveeniast ütles: „Tehnoloogia kujundab meie elu ja me ei tohiks lasta vähemusel otsustada, milleks ja kuidas me seda kasutame. Me kõik oleme võimelised enamaks kui pelgalt sheerimine ja laikimine. Programmeerimisega saate oma ideed reaalsuseks muuta ning luua asju, mis teistele rõõmu toovad.”

Kuidas osaleda ELi programmeerimisnädal?
• Lapsed, teismelised ja täiskasvanud saavad osaleda programmeerimisüritustel
• Programmeerijad võivad korraldada õpikodasid kohalikes koolides, häkkerite hobilaborites ja rahvamajades
• Õpetajad, kes oskavad programmeerida, võivad anda programmeerimistunde, jagada tunnikavasid ja korraldada õpikodasid kolleegidele
• Õpetajad, kes ei oska programmeerida, võivad korraldada seminare või kutsuda lapsevanemaid ja õpilasi üksteisele programmeerimist õpetama
• Lapsevanemad saavad innustada oma lapsi programmeerimise õpikodades osalema
• Ettevõtjad ja mittetulundusühingud saavad pakkuda oma ruume õpikodade korraldamiseks, laenata oma töötajaid õpetajateks, organiseerida õpilastele lõbusaid programmeerimisvõistlusi või sponsoreerida programmeerimisüritusi
• Igaüks, kes tegeleb programmeerimisega, võib jagada oma kogemusi ja inspireerida teisi!

Miks on programmeerimine oluline?


Iga inimese ja arvuti vaheline suhtlus toimub mingi programmi abil. Ei ole vahet, kas te loote veebirakenduse, kasutate autoga sõitmisel GPSi teejuhiseid või tahate luua midagi revolutsioonilist sotsiaalses suhtluses. Programmeerimine on kõikjal ja aitab aru saada võrgustunud maailmast.

Programmeerimise põhioskusi läheb lähitulevikus vaja paljudel töökohtadel. Rohkem kui 90 % ametite puhul on täna vaja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tundmist. Lisaks on IKT spetsialistid peamine kaasaegse tööjõu tugisammas kõikides Euroopa majanduse sektorites ning nõudlus nende järele kasvab igal aastal 3 %. Informaatika eriala lõpetanutest selle nõudluse rahuldamiseks ei piisa. See on põhjuseks, miks hoolimata tööpuuduse kõrgest tasemest Euroopas ei suudeta täita IKT spetsialistide vabu ametikohti. Kui me ei suuda seda probleemi Euroopa ja riiklikul tasandil lahendada, võib meil aastaks 2020 olla puudu kuni 900 000 IKT spetsialisti.

Euroopa algatuse „suur koalitsioon digitaalsete töökohtade jaoks” üks eesmärke on muuta info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alane töö atraktiivsemaks. See algatus on Euroopa sidusrühmade partnerlus, mille ülesanne on hõlbustada koostööd ettevõtete, haridusasutuste ning avaliku ja erasektori vahel, et viia digitaalsed oskused vastavusse tööturu vajadustega ning kaasajastada selleks ühtlasi ka haridust.

ELi programmeerimisnädala partner Eestis on Vaata Maailma SA.

Kasulikud lingid:
ELi programmeerimisnädala veebisait
Twitteris: @codeWeekEU Hashtag: #codeEU
Facebookis: codeEU
Neelie Kroes’i veebisait
Neelie Kroes Twitteris