Uudised

Külalisõpetajana koolis käimine on osa IKT ettevõtete sotsiaalsest vastutustundest

Täna käisid ITL ettevõtete esindajad külalisõpetajatena oma kogemusi jagamas Tallinna 32. keskkoolis. EMT-st oli tunde andmas koguni 6 ja Elionist 3 töötajat. Kokku oli külalisõpetajaid samaaegselt tundi andmas 14. Teemadeks olid suhtlusvõrgustik, mobiilne elu ja elu Eestis, erinevad IT ametid, unistuste töö, interneti turvalisus jm. Nii külalisõpetajad, õpilased kui ka õpetajad jäid kogemusega väga rahule.

 

32. keskkooli õpetajad, kelle tundides IKT valdkonna inimesed täna käisid, märkisid, et lastel oli väga huvitav ning külalisõpetajate tunnid mõjuvad alati väga värskendavalt. Kui ainekavad võimaldaksid, siis sooviksid õpetajad veel rohkem külalisõpetajaid oma tundidesse kaasata. Suureks väärtuseks on aga see, kui külalisõpetajatena koolidesse tagasi suundudes tuuakse välja praktilised seosed oma tööeluga ning rõhutatakse, miks õppimine tegelikult noore enda tulevikku ilmas pidades on oluline. Igapäevaelus kipub see õpilastel tihti ununema.

„Reaalainetega edukaks“ nädal kestab veel ja ITL liikmed käivad koolides aktiivselt tunde andmas ka veel järgnevatel nädalatel. Kokku on plaanis anda vähemalt 100 tundi üle Eesti. Projekti “Reaalainetega edukaks” tegevusi viiakse ellu „Eesti info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP) rakendusprogrammi“ raames. Tegevuste elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. „Reaalainetega edukaks“ on osa üle-euroopalisest kampaaniast „E-oskused tööhõives 2014“, mille eesmärgiks on tõsta kodanike teadlikkust tööalaste e-oskuste täiendamise vajadusest.