Uudised

Karjääripäev Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis 28. märtsil

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut korraldab 28. märtsil 2014 kella 12.00-17.00 Karjääripäeva, eesmärgiga aidata kokku viia arvutiteaduse erialade tudengeid ja IKT ettevõtete poolt pakutavaid praktika- ning karjäärivõimalusi, pidades eelkõige silmas suveperioodi.

Sarnaselt varasematele aastatele toimub üritus messina, kus ettevõtetel on võimalus teha väljapanek: jagada infomaterjale, kasutada bännereid, intervjueerida tudengeid. Tudengitel on hea võimalus tutvuda väljapanekutega ning luua otsekontakt ettevõtete esindajatega.

Messiga samaaegselt toimuvad ettevõtete presentatsioonid, kus igal ettevõttel on soovi korral võimalus läbi viia kuni 10-minutiline tutvustus.

Karjääripäev toimub Matemaatika-informaatikateaduskonna õppehoone (J. Liivi 2, Tartu) 4. korrusel.

Mess toimub kell 12.15-17.00 ruumis 405 ja tudengite puhkenurgas (samuti 4. korrusel)
Ettevõtete tutvustused toimuvad 12.15- 14.00 ruumides 404 ja 403. Vajadusel saab tutvustuste toimumise aega pikendada, kui ettevõtteid, kes soovivad tutvustust teha, on rohkesti.

Üritusel osalemine on ettevõtetele ja tudengitele tasuta.Osaleda soovijatel palun täita registreerimisvorm.
Palun registreerimisvorm täita hiljemalt 16. märtsiks 2014.

Karjääripäevaga seonduva teavitustegevuse ja ruumipaigutuse (sh lauad) korraldab arvutiteaduse instituut. Üritusel jagatavate materjalide eest vastutavad osalevad ettevõtted. Materjalide koostamisel palume arvestada ka välistudengitest osalejatega (tarkvaratehnika ja küberkaitse erialade magistrandid).

Jooksvat teavet ürituse kohta leiate karjääripäeva lehelt ning facebookist.

Küsimuste korral võtke palun ühendust Eva Pruusapuu'ga telefonil 737 5425 või e-maili teel eva.pruusapuu@ut.ee.