Uudised

Karjäärinõustaja: Y- ja Z- generatsiooni noored on multitalendid, kelle andeid tänane kooliharidus ei arenda

Täna haridustehnoloogia konverentsil Edu EXEX 2016 esinenud karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa sõnul on tänapäeva noored enim mõjutatud infoühiskonnast ja tehnoloogia arengust, kuid nende jaoks pole oluline info hulk, vaid võimekus selles mingi kontseptsiooni alusel orienteeruda. 
„Y- ja Z-generatsiooni noored võivad tihti olla multitalendid ja kasutada võrdselt mõlemat ajupoolkera. Neil võib olla andeid, mida tänane kooliharidus ei arenda või mida ei suuda mõõta ja hinnata,“ rääkis Saar-Veelmaa.


Tema sõnul on Y- ja Z-generatsiooni noortel raske näiteks ainete kaupa eraldi õppida, nad näevad kogu aeg seoseid. Neile on oluline kiire ja vahetu tagasiside oma tegevusele, kuna paljusid on mõjutanud arvutimängud. Oluline märksõna on gamification ehk mängustatus, noored soovivad saada kõiges vahetut tagasisidet - kas saadi järgmisele levelile või mitte. Samas on nad haavatavamad ja ka tüdinevad kergemini. “Noored tahavad olla hariduse omandamisse kaasatud läbi mängu, loovuse ja võrdse partnerluse – selleta kipuvad osad lapsed tunnis või loengus uniseks jääma,“ selgitas Saar-Veelmaa.

Õpetajatele ja lapsevanematele on noore põlvkonna harimisel niigi kõrged nõudmised, kuid nõudmised aina kasvavad. „Tegeliklult meil puudub kompetents õpetada neid noori, sest me ei tea sellest maailmast midagi, kus nemad elama hakkavad,“ lausus Saar-Veelmaa. Kui täna toimub enamus õpetamisest ülesannete andmise kaudu, siis tulevikus peaks olema palju rohkem personaalsust, diskussiooni, mängulisust ja inimlikkust. Saar-Veelmaa selgitas, et lihtne näide sellest on, miks kontrolltöid hinnates tehakse punaseks valed vastused? Miks ei võiks roheliseks teha kõiki õigeid vastuseid? „Noored tahavad samamoodi kui täiskasvanud, et neisse usutaks, et nähtaks nende tugevusi. Kui täiskasvanute maailmas on selge, et me ei taha tegelikult lihtsalt kriitikat, vaid tahame tunnustust, et oleme õigel teel, siis noortega on sama asi. Läbi positiivse psühholoogia peaks asi käima,“ arutles Saar-Veelmaa.

Asi, millega tuleb nende generatsioonide puhul arvestada, on, et noored soovivad teha piirideta karjääri. Saar-Veelmaa sõnul tähendab see, et noored on ise ettevõtlikud ja soovivad leida tööandjaid, kes aitaksid neil nende unistusi ellu viia, mitte vastupidi. Kuna eluiga pidevalt pikeneb, siis jõuavad need noored oma elu jooksul teha neli-viis karjääri ja rakendada saab oma erinevaid oskusi. „Ettevõtjalik mõttelaad peaks algama algklassidest. Me ei tohiks toota töötegijaid, vaid me peaksime andma kõiki aineid selgitades, milline on nende roll majanduses,“ selgitas Saar-Veelmaa.

Tiina Saar-Veelmaa on koolitaja, lektor, konsultant, karjäärinõustaja ja superviisor, kelle peamised koolitusteemad on X-, Y- ja Z-generatsiooni erinevused ja ootused elule ning karjäärinõustamine. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Microsofti ja Telia poolt korraldatud haridustehnoloogia konverentsil Edu EXEX 2016 tutvustati uusi tehnoloogiaid, mis õpetamist ja õppimist rikastavad ning arutleti, mida need tehnoloogiad toovad kaasa haridusasutustele.

Foto autor: Joanna Jõhvikas
Fotol: Tiina Saar-Veelmaa