Uudised

Kampaania väikeste- ja keskmiste ettevõtetele toetamiseks: „EU Open for Business“

On teada, et väikeste- ja keskmiste ettevõtete (VKE) omanikel on raske laiendada oma majandustegevust ning leida uusi rahastusallikaid, äripartnereid ja kliente. Just seepärast käivitab Euroopa Komisjon (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) Enterprise Europe Networki abiga täna kampaania EU Open for Business „Väike ettevõte – suured ambitsioonid”!
Kampaania eesmärk on julgustada VKEde omanikke laiendama oma ettevõtet ja ületama riigipiire, tõstes teadlikkust võimalustest, mida pakub Euroopa ühtne turg. 

Olulised dokumendid ELi teenuste ja rahastamisvõimaluste kohta VKEdele.  

Kampaania kestab 2017. a. lõpuni. 

Kampaania EU Open for Business sekretariaat