Uudised

Jätkub Internet of Business projekt

Eesti IKT klaster jätkab 2016. aastal alustatud projekti Internet of Business (IoB), mille raames tahetakse koostöös partneritega arendada turvaline ja standardiseeritud reaalaja majanduse kontseptsioonil põhinev võrgustik, kus kõik äritehingud toimivad digitaalselt, suures osas automatiseeritult ja reaalajas.

IoB projekt jätkub CEF Telecom 2016 Programme: eInvoicing taotlusvooru rahastusotsuse tulemusel kuni 2018. a. kevadeni.

„IoB projektis testitakse võimalusi, kuidas Eesti ettevõtjad saaksid e-arveid ja muid e-dokumente tulevikus piiriüleselt reaalajas vahetada,“ selgitab Eesti IKT klastri juht Doris Põld. „Taolised lahendused säästavad ettevõtte aega ja raha, tõstavad selle arvelt erialatöö efektiivsust ning kasvatavad meie ettevõtete ekspordivõimekust.“ Otseühendus Euroopaga tänu e-dokumentide vahetamise võimalusele säästab ka Eesti maksumaksja raha.  

Projekti elluviimist juhib MTÜ ITL Digital Lab, tegevuste elluviimist toetab The Innovation and Networks Executive Agency (INEA). Internet of Business projekti partnerid on Eestist, Soomest ja Lätist: MTÜ ITL Digital Lab, Telema AS, Eesti Post AS, Tieto Estonia AS, Tieto Finland OY ja Läti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (LIKTA).  

Sirli Heinsoo 
Internet of Business projektijuht
sirli.heinsoo@itl.ee
+372 56 456 002  

Internet of Business project continues 

Estonian ICT Cluster proceeds with Internet of Business (IoB) project launched in 2016, with a goal to develop a secure and standardised network based on real-time economy concept, where all the business transactions are in digital format, generated largely automatically and completed in real time. 

Based on the financing decision of CEF Telecom 2016 Programme: eInvoicing proposal round, the IoB project continues until Spring 2018. 

“The IoB project is testing out various opportunities that could help Estonian entrepreneurs exchange e-invoices and other e-documents across boarder in real time,” said Estonian ICT Cluster manager Doris Põld. “These solutions help companies save money and time at the expense of increasing the efficiency of a specialised profession as well as increasing export capacities.” The process of exchanging e-documents directly across Europe also saves Estonian taxpayers’ money. 

The project is lead by MTÜ ITL Digital Lab, the execution of activities is supported by The Innovation and Networks Executive Agency (INEA). The partners of Internet of Business project are from Estonia, Finland and Latvia: MTÜ ITL Digital Lab, Telema AS, Eesti Post AS, Tieto Estonia AS, Tieto Finland OY and Latvian Information and Communication Technology Association (LIKTA). 

Sirli Heinsoo
Internet of Business Project Manager
sirli.heinsoo@itl.ee
+372 56 456 002