Uudised

Internetivabaduse koalitsiooni liikmesriigid kiitsid heaks soovitused vaba interneti toetuseks ehk Tallinna Agenda

28. aprillil 2014 kiitsid internetivabaduse koalitsiooni 23 liikmesriiki Tallinnas heaks soovitused ehk Tallinna Ageda, kuidas tagada online-vabaduste jäämine internetivalitsemise mudelite keskseks ja loomupäraseks põhimõtteks ka tulevikus.

Välisminister Urmas Paet tänas kõiki avaliku ja erasektori ning vabaühenduste esindajaid, kes on alates jaanuarist soovitusi välja töötanud. „Niivõrd laia rühma ekspertide osalemine soovituste koostamisel tagab, et kõikide huvigruppide mõtted on esindatud,“ ütles Paet. „Internetivabaduse koalitsiooni liikmesriikide jaoks annavad need soovitused hea ja selge tegevusplaani, millele tugineda online-vabaduste toetamisel tulevikus,“ lisas ta.

Paeti sõnul lähtuvad koalitsiooni liikmed soovitustes nimetatud põhimõttest, et inimeste õigusi ja vabadusi tuleb kaitsta nii offline’is kui online’is. „Kõik riigid peaksid edendama teabe vaba ja piirideta liikumist – internet ei tohiks kunagi muutuda killustatuks ega riigistatuks,“ ütles ta. Välisminister Paeti sõnul on vaba internet võimas vahend innovatsiooni ja majanduskasvu soodustamiseks. „e-Eesti edulugu on hea näide selle tõestuseks,“ ütles Paet. „Meie e-valitsus ja kõik e-teenused põhinevad internetil, mis on alati olnud vaba ja kõigile kättesaadav,“ lisas ta.

Soovitustes on muuhulgas kirjas, et nii avalikul ja erasektoril kui ka vabaühendustel on oma roll tagamaks, et inimõigused oleksid küberruumis kaitstud. Koalitsiooni liikmesriigid kutsuvad vastuvõetud soovitustega kõiki valitsusi lõpetama väljendusvabaduse piiramist internetis ning lubavad toetada algatusi, mis edendavad ja kaitsevad inimõigusi ja väljendusvabadust küberruumis. “Kutsume kõiki jagama neid parimaid praktikaid, et tagada inimõiguste kaitse internetis ka tulevikus,” lisas välisminister Urmas Paet.

Samuti mõistavad koalitsiooni liikmed hukka püüdlused piirata inimõigusi küberruumis.

Vastu võetud soovitustega – Tallinna agenda internetivabaduse edendamiseks – on võimalik tutvuda siin.

Soovitused töötas välja vabaühenduste ja rahvusvaheliste ettevõtete töögrupp, mida juhtis Eesti e-Riigi Akadeemia koostöös Freedom House’iga. Töörühma liikmetega on võimalik tutvuda siin.

28. ja 29. aprillil Tallinnas toimunud kahepäevasel internetivabaduse koalitsiooni kõrgetasemelisel konverentsil “Vaba ja turvaline internet kõigile” kohtua 460 osalejat enam kui 60st riigist.

Internetivabaduse koalitsioon sai alguse 2011. aastal Haagis toimunud internetivabaduse konverentsil Hollandi välisministeeriumi eestvedamisel. Praeguseks on koalitsiooni liikmete arv kasvanud 23 riigini. Lisaks Eestile kuuluvad sinna Austria, Kanada, Tšehhi, Prantsusmaa, Ghana, Iirimaa, Keenia, Maldiivid, Mehhiko, Mongoolia, Holland, USA, Suurbritannia, Rootsi, Costa Rica, Soome, Tuneesia, Läti, Saksamaa, Gruusia, Moldova ja Jaapan. Internetivabaduse koalitsiooni eesmärk on kaitsta ja edendada maailmas internetivabadust ning kujundada sellest aluspõhimõttest lähtudes rahvusvahelisi otsuseid.

Allikas: www.vm.ee