Uudised

Info- ja kommunikatsioonisektori visioon infoühiskonnast Eestis aastal 2020

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on mänginud viimastel aastakümnetel globaalses ühiskondlikus ja majandusarengus väga olulist rolli.

Selleks, et omada plaani Eesti IKT sektori jätkuvalt edukaks arenguks, otsustati Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidus eelmise aasta (2012) suvel koostada meie sektori ettevõtete visiooni infoühiskonnast aastal 2020 ning teha teekaart, kuidas selleni jõuda.

Meie visioon ja püstitatud eesmärgid on juba olnud aluseks ITL-i järgmise kahe aasta tegevusplaanile ning koos erinevate, riigiasutuste poolt koostatavate arengukavadega peaks see moodustama terviku Eesti infoühiskonna visioonist 2020.

IKT sektori visioon infoühiskonnast 2020 ja teekaardiga saab tutvuda ITL-i veebis.

ITL tänab kõiki, kes aitasid kaasa visioonidokumendi valmimisele!