Uudised

IT Akadeemia tuuakse Brüsselis toimuval rahvusvahelisel konverentsil eeskujuks

10. detsembril Brüsselis toimuval IKT-oskuste ja tööjõu kompetentside konverenstil e-skills 2013 tuuakse IT Akadeemia eeskujuks kui ühtne eesmärgipärane koostööprojekt riigi ja erasektori vahel. IT Akadeemia nimel saab paneelis sõna Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse juhatuse esimees Erki Urva.

“Oleme Eesti riigiga saanud maailmas tuntuks kui kõrgete e-kompetentsidega väikeriik, nimetagem siin ära mõned eduprojektid, nagu e-valimine, pilveteenused, mobiilne ID, küberkaitse ja hea IT-alane haridus,” rääkis Erki Urva.
Ta lisas, et nüüdseks on sinna nimekirja lisandunud ka IT Akadeemia, mis loob omapoolse panusega lisandväärtust Eesti majanduse ja IKT kompetentside edendamisele.

Eestis toetatav IT-haridus on eeskujuks ka paljudele lääneriikidele, kuna siinsed kõrgkoolid on tõusnud pingeridades igal aastal ülespoole, üliõpilased hindavad kõrgelt Eestis õppimise võimalusi ning lihtsamaks on muutunud ka välistööjõu kaasamine kohalikul tööjõuturul. Olulise väärtuse siinsele haridusmaastiku konkurentsivõimelisemaks muutmisele annab ka eriala, mida saab veel vähestes maailma koolides õppida- Küberkaitse.

Lisaks Eestile osalevad paneelis ka Euroopa Komisjoni esindaja Andre Richier, Syntec Numérique konsulatnt Francic Behr, PIN SME peasektetär Sebastiano Toffaletti, Digivaardig & Digiveiligi digitaaloskuste koordinaator Heleen Kist ja Prantsusmaal 2013. aastal avatud uue interneti kooli “42” dekaan Oliver Couzet.

Paneeldiskussioonis arutletakse Euroopa parimate e-oskuste rakendamise praktikate ja uute suundade üle.

E-skills 2013 konverentsi idee sai alguse käesoleva aasta 04.märtsil Brüsselis peetud konverentsil “ e-oskused ja õpe digitaalsetel ametikohtadel”, kus Euroopa Komisjoni President J.M.Barroso tutvustas ühtset lepet digitaalseid oskusi nõudvate töökohtade osas.
10.detsembril toimuva konverentsi peateemadeks on e-oskuste võrdlus, erinevate huvirühmade koostöö ja algatused.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ning hariduse pakkumise arendamiseks Eesti ja välistudengitele ning koondab tudengeid Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnika Ülikooli IKT erialadelt. IT Akadeemia on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse hallatav programm.