Uudised

ITS Estonia sai rahvusvahelise intelligentsete transpordisüsteemide võrgustiku liikmeks

Eesti IKT klastri poolt initsieeritud transpordi innovatsiooni koostöövõrgustik ITS Estonia võeti 13. oktoobril 2017 Prahas toimunud kohtumisel ühehäälselt vastu rahvusvahelisse intelligentse transpordi võrgustikku ITS Nationals.
Tegemist on üle-euroopalise rahvuslikke ITS organisatsioone koondava võrgustikuga, kus on koos Eestiga 28 liiget. Võrgustiku peamiseks eesmärgiks on transpordi digitaliseerimise valdkonnas rahvusvahelise koostöö arendamine ning valdkondliku oskusteabe levitamine. 

„ITS Nationals kohtumisel Prahas olid teiste seas kohal UK, Norra, Türgi, Hollandi, Rumeenia, Belgia, Taani, Tšehhi, Austria, Eesti, Rootsi, Kreeka ning Saksamaa võrgustike esindajad,“ selgitab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige Hannes Plinte. „ITS Nationals liikmelisus parandab Eesti ITS kogukonna nähtavust rahvusvahelisel tasandil, suurendab teadmiste siiret ning pakub võimalusi lüüa kaasa Euroopa tasandi ITS valdkonna koostööprojektides.“ 

Intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) valdkonna eesmärgiks on suurendada transpordi- ja logistikasüsteemide ohutust, turvalisust ning efektiivsust läbi kaasaegsete IKT-lahenduste kasutuselevõtu. 

Rohkem infot: ITS Nationals   

Maarja Rannama, ITS Estonia võrgustiku koordinaator 
maarja.rannama@itl.ee