Uudised

ITL võõrustas Tallinnas Digital Europe’t

23. oktoobril toimunud Digital Europe’i ehk rahvuslike IKT-ettevõtete liitude katusorganisatsiooni koosoleku korraldas ITL Tallinnas.Koosoleku alguses tutvustas ITL e-Eesti jõupingutusi avalike teenuste digitaliseerimiseks, seejärel arutleti selle üle, kuidas e-riigi teenuseid mujal Euroopas kasutatakse. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side- ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut andis ülevaate ELi eesistujariigi digitaalsetest prioriteetidest. Digital Europe’i juhid Cecilia Bonefeld-Dahl, Lionel Sola ja Marion Eberl arutlesid koos IKT-liitude juhtidega Euroopa digitaaltööstuse poliitiliste väljakutsete üle, samuti räägiti Digital Europe neljast prioriteetsest valdkonnast: - digitaalne infrastruktuur ja sideühendused; andmete vaba liikumine ja kasutamine uute ärimudelite loomiseks; info ja küberturvalisus ning digipädevused kõigil tasemetel. 


ITL