Uudised

ITL tunnustas Toomas Sõmerat elutöö eest ja omistas talle liidu auliikme staatuse

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit tunnustas eile elutöö eest Eesti side- ja IT-valdkonna üht pikaaegsemat juhtfiguuri Toomas Sõmerat. ITL-i üldkoosolek omistas Sõmerale ka liidu auliikme staatuse.

"Soovime siiralt tänada Toomas Sõmerat, kes on ligi 50 aastat töötanud Eesti info- ja kommunikatsioonisektori eri positsioonidel ning andnud suure panuse ka IKT alase haridustöö arendamisesse. Ta on aastakümnete jooksul esindanud meie ühishuve nii idas kui läänes, unistanud ja suurelt plaane ka ellu viinud ning teinud seda kõike tingimatu andumusega," ütles ITL-i president Enn Saar.

Esimene kokkupuude IKT-sektoriga Toomas Sõmerale tekkis juba pärast keskkooli, kui ta juunikuus 1963 asus tööle telefonikaugejaama montööriõpilasena. Pärast sõjaväeteenistust naases ta kaugejaama, seekord aga juba elektromehaanikuna.

1970-ndate teisel pool, kui Sõmera oli lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi raadiotehnika erialal, tehti talle ettepanek asuda sideministri asetäitja kohale. Sideministeeriumis Toomas Sõmera töötaski kuni 1991. aastani, mil ministeerium likvideeriti. Ta oli Eesti Vabariigi ülemineku valitsuse sideminister 1990–91.

Aastatel 1991 – 2000 oli Sõmera Eesti Telekomi juhatuse esimees. 2002. aasta veebruaris asus ta juhtima Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus EITSA-t, kust kohalt ta ka peatselt, maikuu alguses, läheb pensionile.

ITL on alates 1998. aastast selgitanud välja olulisi tegusid ja tegijaid Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnas, juhtimaks esile tõstmisega laiema avalikkuse tähelepanu valdkonna olulisematele protsessidele ja suundumustele. Tänavu anti ITL-i aastaauhindu välja 15. korda.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit on vabatahtlik organisatsioon, mille põhilised tegevussuunad on IKT valdkonna populariseerimine, erialase hariduse edendamine ja seadusandluse parandamine. ITL ühendab 74 IKT-ga tegelevat ettevõtet ning liitu kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 90% Eesti IKT-sektori kogukäibest.

Lisainfo:
Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht
Tel: 6177 145; e-post: jyri.joema@itl.ee  
Heleri Vahemäe, tegevjuhi abi
Tel: 5115 521, 6177 145; e-post: heleri.vahemae@itl.ee  
www.itl.ee